Ορυκτά και Μέταλλα

Ορυκτά και Μέταλλα

Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει άφθονο ορυκτό πλούτο. Τα εδάφη της είναι πλούσια σε μέταλλα όπως Χρώμιο, Νικέλιο, Χαλκός, Μόλυβδος, Βανάδιο και άλλα που  χρησιμοποιούνται σε πολλούς κλάδους της βαριάς βιομηχανίας.

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας σε μια προσπάθεια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, για τον πλούσιο θησαυρό που κρύβεται στα εδάφη της, κοινοποιεί τα αποτελέσματα έρευνας, που αφορούν στην ύπαρξη κοιτασμάτων σε διάφορες περιοχές της, με στόχο την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας, της βιομηχανικής παραγωγής, της μεταποίησης και απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του μεταλλευτικού κλάδου της περιοχής.

Είναι γνωστό ότι ο μεταλλευτικός κλάδος, συνεισφέρει σημαντικά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, και ως εκ τούτου η εξόρυξη και η αξιοποίηση των κοιτασμάτων μιας περιοχής,  αποκτά πρωταρχική σημασία.

Σε κάθε σχεδιασμό για την οικονομική ανάπτυξη της  χώρας, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων, έτσι ώστε να ενισχυθούν και να στηριχθούν οικονομικά όσο γίνεται περισσότερο, οι επενδύσεις σε αυτό τον τομέα.

Πολύ σημαντικές εταιρείες εκμετάλλευσης διαφόρων κοιτασμάτων δραστηριοποιούνται ήδη με μεγάλη επιτυχία, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας και η συνεισφορά τους στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής είναι αδιαμφισβήτητα καθοριστική για το μέλλον του τόπου.

Με σκοπό την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής και την παράλληλη εξασφάλιση σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σας καλεί να γνωρίσετε τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγουν νέους ορίζοντες στη χάραξη μιας ελπιδοφόρας πορείας και απαντούν στις προκλήσεις που θα φέρει η  αυγή της μεταλιγνιτικής εποχής, των  επενδύσεων του υδρογόνου και των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΧΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΔΑΦΟΧΗΜΙΚΗ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2001 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

* Η ανάρτηση έγινε με την καθοδήγηση και τον συντονισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γρηγόρη Γρηγοριάδη, ενώ η συλλογή και η επεξεργασία του υλικού από τον αρμόδιο Δ/ντη κ. Συλλίρη Νικόλαο