Σύσκεψη στην Π.Ε. Φλώρινας για την Τ.Κ. Αχλάδας

Σύσκεψη στην Π.Ε. Φλώρινας για την Τ.Κ. Αχλάδας

Σύσκεψη στην Π.Ε. Φλώρινας για την Τ.Κ. Αχλάδας Τα θέματα του Οικισμού της Τ.Κ. Αχλάδας Φλώρινας σε σχέση με τη λειτουργία του Λιγνιτωρυχείου συζητήθηκαν στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης με την συμμετοχή του Βουλευτή Φλώρινας Σταύρου Παπασωτηρίου, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας Αθανάσιου Τάσκα, του Δημάρχου Φλώρινας Βασίλειου Γιαννάκη, του Προέδρου […]

Continue Reading
Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) ύστερα από την αριθ. 1089/2024 (ΑΔΑ: 69ΡΞ7ΛΨ-Ξ1Υ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής, διακηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης χώρου λειτουργίας κυλικείου 50 τ.μ. στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας επί της οδού Πτολεμαίων 1 στην Φλώρινα. Οι φάκελοι προσφορών με τα δικαιολογητικά […]

Continue Reading
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Υφιστάμενος Υποσταθμός 150kV/20kV ΜΤ ΥΣ Πτολεμαΐδα ΙΙ (Εορδαία)

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Υφιστάμενος Υποσταθμός 150kV/20kV ΜΤ ΥΣ Πτολεμαΐδα ΙΙ (Εορδαία)»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Υφιστάμενος Υποσταθμός 150kV/20kV ΜΤ ΥΣ Πτολεμαΐδα ΙΙ (Εορδαία)», σε θέση δυτικά της πόλης της Πτολεμαΐδας, Δ.Ε. Εορδαίας, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.E. 1. Στοιχεία του έργου α. Ονομασία του έργου: «Υφιστάμενος Υποσταθμός 150kV/20kV ΜΤ ΥΣ Πτολεμαΐδα ΙΙ (Εορδαία)»,  (α/α11, 11ης Ομάδας έργων […]

Continue Reading
Διευκρινήσεις διαγωνισμού «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην ΠΔΜ»

Διευκρινήσεις διαγωνισμού «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην ΠΔΜ»

Διευκρινήσεις διαγωνισμού «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην ΠΔΜ» και συγκεκριμένα επί του ποσοστού υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής Κατά την υποβολή του τεύχους διακήρυξης με αριθ. 04/2024 του έργου «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπήρξε λάθος υπολογισμός της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 2 […]

Continue Reading
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτογραφικού συστήματος καταγραφής παραβίασης ορίου ταχύτητας

Προμήθεια φωτογραφικού συστήματος καταγραφής παραβίασης ορίου ταχύτητας στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθεια και εγκατάσταση φωτογραφικού συστήματος καταγραφής παραβίασης ορίου ταχύτητας στην είσοδο της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων Αρ. Διακ. 06/2024 ΕΣΗΔΗΣ 354793   1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Επωνυμία Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589 Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 1007.903.0001 Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας […]

Continue Reading
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μεικτό τρόπο (11-7-2024)

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μεικτό τρόπο (11-7-2024) Έχοντας υπόψη: Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύει. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.   Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού […]

Continue Reading
Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-7-2024)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-7-2024)  © Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ. Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ. […]

Continue Reading