5. Μόλυβδος (Pb)

5. Μόλυβδος (Pb)

Η περιεκτικότητα των εδαφών σε Pb εξαρτάται από την αντίστοιχη περιεκτικότητα των μητρικών πετρωμάτων των εδαφών.

Οι τιμές κυμαίνονται από 3-189 ppm, με τις υψηλότερες τιμές να παρατηρούνται σε βιομηχανικές χώρες, οπότε και θεωρούνται ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αφού οι υπόλοιπες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 10-67 ppm.

Η χαρακτηριστική συγκέντρωση στους επιφανειακούς εδαφικούς ορίζοντες, σχετίζεται με την αυξημένη παρουσία οργανικού υλικού και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις έχουν ανευρεθεί σε οργανικά πλούσιους επιφανειακούς ορίζοντες ακαλλιέργητων εδαφών.

Η συγκέντρωση στα εδάφη της περιοχής κυμαίνεται από 3-900 ppm με μέση τιμή 18,36 και διάμεση 16 ppm.

Το μολυβδόφυλλο, όπως είναι γνωστό, αποτελεί ένα ιδανικό υλικό για ηχομόνωση σύμφωνα με μελέτες μηχανικών τεχνικών εταιρειών. Επίσης δεν επιτρέπει την διαρροή ραδιενέργειας γι΄ αυτό χρησιμοποιείται από όλα τα νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, για γνωστικά και ακτινολογικά εργαστήρια.

Είναι κατάλληλο για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες, για υπέργειες ή υπόγειες κατασκευές προκειμένου να επιτευχθεί προστασία από τους παραπάνω παράγοντες.

Χρησιμοποιείται ακόμα στη μόνωση κεραμοσκεπών, ζαρτινιέρων, δεξαμενών χημικών και τρούλων εκκλησιών.

Ο Μόλυβδος (Pb) είναι ένα μέταλλο με πολλές εφαρμογές από την αρχαιότητα.

Είναι ένα από τα βαρέα μέταλλα τα κοιτάσματα του οποίου είναι άφθονα. Αυτό σε συνδυασμό με τις ιδιότητες του – είναι μαλακό, λειώνει εύκολα και δεν σκουριάζει – το καταστήσαν ευρέως χρησιμοποιούμενο είτε σε καθαρή μορφή είτε σε κράματα.

Παλαιότερα ο μόλυβδος χρησιμοποιείτο στις οικοδομές, σε σωλήνες, σε χρώματα, σε σκάγια, στις μπαταρίες αυτοκινήτων αλλά και σαν προστατευτικό από ακτινοβολία.

Τα τελευταία χρόνια όμως οι εφαρμογές του μόλυβδου έχουν περιορισθεί και έχουν αντικατασταθεί από άλλα υλικά λόγω της τοξικότητας του, καθώς ο μόλυβδος και οι ενώσεις του μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στην υγεία του ανθρώπου αλλά και στο περιβάλλον.

Παρ’ όλα αυτά, ο μόλυβδος και οι ενώσεις του παραμένουν το κύριο συστατικό των μπαταριών. Η βιομηχανία συσσωρευτών μόλυβδου δημιουργεί το 70% της παγκόσμιας ζήτησης μόλυβδου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

 

Χάρτης Μολύβδου ΠΔΜ