Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης – Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης ΠΔΜ

 


Ιωάννης Μπαλαμπανίδης του Χρήστου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκλέγει για τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και για την τρέχουσα θητεία της Περιφερειακής Αρχής, τον κ. Ιωάννη Μπαλαμπανίδη του Χρήστου. (α/α 90/2024, ΑΔΑ: 6Ξ0Π7ΛΨ-1ΩΒ)

Ιστορία

Η ιδέα του υπερασπιστή των δικαιωμάτων του πολίτη γεννήθηκε εδώ και 200 χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο, για την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου.

Στην Ελλάδα θεσπίστηκε το 1997 με τον Συνήγορο του Πολίτη.

Με το άρθρο 179 ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) θεσπίστηκε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο δημόσιο χώρο.

Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.

Στις 16-12-2019 (357/2019 ΑΔΑ: ΨΡΣΧ7ΛΨ-Τ2Μ) το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας με αυξημένη πλειοψηφία εξέλεξε Περιφερειακό Συμπαραστάτη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την κ. Αικατερίνη Τσιομπάνου, Δικηγόρω παρ’ Αρείω Πάγω και πρώην Δημοτικό Συμπαραστάτη του Δήμου Κοζάνης για το διάστημα 2015-2019, η οποία υπηρέτησε το θεσμό έως τον Οκτώβριο του έτους 2022.

Στις 29-10-2014 (253/2014 ΑΔΑ: Ω6237ΛΨ-336) το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας με αυξημένη πλειοψηφία εξέλεξε πρώτο Περιφερειακό Συμπαραστάτη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την κ. Αναστασία Σιόμου, φιλόλογο, η οποία υπηρέτησε το θεσμό έως τον Σεπτέμβριο του έτους 2019.

 

Ανεξάρτητη Αρχή

Ο Συμπαραστάτης συγκαταλέγεται στις Ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες λειτουργούν με βάση τους νόμους και τη συνείδηση.

 

 

Αποστολή

 • Δέχεται, εντός εξαμήνου από το συμβάν, ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των Επιχειρήσεων και  των Νομικών της Προσώπων.
 • Διαμεσολαβεί ΔΩΡΕΑΝ ανάμεσα στις υπηρεσίες και τους πολίτες-επιχειρήσεις, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να επιλυθούν τα προβλήματά τους.
 • Ελέγχει τις καταγγελλόμενες υπηρεσίες, κάνει συστάσεις και υποβάλλει προτάσεις προς επίλυση του θέματος
 • Απαντά εντός 30 ημερών
 • Συντάσσει ετήσια έκθεση και υποβάλλει ειδικές προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών της Περιφέρειας
 • Δε δέχεται περιπτώσεις που εκκρεμοδικούν
 • Δεν επιβάλλει κυρώσεις, ποινές.

Δεν ελέγχει

 • Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Εφορίες
 • Νοσοκομεία
 • Φυλακές
 • Αστυνομία
 • ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΑΕΔ κλπ

Υποβολή Αναφοράς

 • Αυτοπροσώπως στο Γραφείο του Συμπαραστάτη (Δημοκρατίας 27, 2ος όροφος, Τηλ. 2461351137)
 • Με ταχυδρομική αποστολή
 • Ηλεκτρονικά: info.psp@pdm.gov.gr
 • Χρήση της παρακάτω φόρμας:

 

Αιτήματα Πολιτών/Επιχειρήσεων

  EU e-Privacy Directive

  Αυτός ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για να ελέγχει την πιστοποίηση της πλοήγησης και άλλων λειτουργιών, στο internet. Χρησιμοποιώντας το site μας, σημαίνει πως συμφωνείτε να εφαρμόσουμε τα cookies στη συσκευή σας.

  Ενημέρωση περί του e-Privacy Directive (EU Cookie Law)

  Προβολή GDPR Κανονισμού

  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

  Στοιχεία Αναφοράς

  • Τα πλήρη στοιχεία και η υπογραφή
  • Το αίτημα
  • Ο φορέας κατά του οποίου αναφέρεται
  • Συμπληρωματικά στοιχεία

  Κατεβάστε την φόρμα αναφοράς / καταγγελίας του Πολίτη και της Επιχείρησης

  και

  Διαβάστε τον κώδικα λειτουργίας του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (σε μορφή pdf)

  kodikas-leitoyrgias-tou-perifereiakou-sybarastati-pdm-2020