Έλεγχος ποιότητας αρδευτικών υδάτων ΠΕ Κοζάνης

Έλεγχος ποιότητας αρδευτικών υδάτων ΠΕ Κοζάνης

Σας παρουσιάσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της Π.Ε Κοζάνης, ως προς τις παραμέτρους του pH, του Διαλυμένου Οξυγόνου, της Αγωγιμότητας και της Θερμοκρασίας, για την περίοδο αναφοράς 2014 – 2022.

Οι μετρήσεις διενεργούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με φορείς υλοποίησης τις Περιφέρειες όλης της Χώρας.

Στην Π.Ε Κοζάνης, το πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος διενεργούνται:

  1. Δειγματοληψίες και μετρήσεις των επιφανειακών υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα και του ρέματος Σουλού, κάθε μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και
  2. Δειγματοληψίες και μετρήσεις των υπογείων υδάτων, τρεις φορές το έτος (αρχή μέση και τέλος της αρδευτικής περιόδου), από:
    • γεώτρηση του συλλογικού αρδευτικού δικτύου Πυλωρίου του Δήμου Βοϊου,
    • γεώτρηση ομαδική ιδιωτική στον Άγιο Δημήτριο του Δήμου Κοζάνης (λεκάνη Σαριγκιόλ)
    • γεώτρηση ιδιωτική στους Πύργους του Δήμου Εορδαίας,

 

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με φορητά όργανα που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Συνημμένα:

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων 2014-2022 (pdf)

elegchos-poiotitas-ydatikon-poron-pe-kozanis-metriseis-2014-2022

Τα δείγματα αποστέλλονται και στο Εδαφοϋδρολογικό Εργαστήριο του ΥΠΑΑΤ για περαιτέρω μετρήσεις τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στη παρακάτω διεύθυνση:

https://www.minagric.gr/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon