4. Χαλκός (Cu)

4. Χαλκός (Cu)

Οι τιμές των συγκεντρώσεων του Cu σε εδάφη κυμαίνονται από 2-2000 ppm με τις χαμηλότερες τιμές να παρατηρούνται σε αμμώδη και οργανικά εδάφη. Ο Cu στα εδάφη τείνει να συγκεντρώνεται στον επιφανειακό ορίζοντα ως αποτέλεσμα της βιοσυσσώρευσης του μετάλλου και των ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης.

Στην παρούσα μελέτη οι τιμές που παρατηρούνται στα εδάφη της περιοχής είναι χαμηλές και το 97,5% του πληθυσμού παρουσιάζει συγκεντρώσεις <45 ppm, τιμές που είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο του γήινου φλοιού.

Αν και γενικώς τα φυτά έχουν αμυντικούς μηχανισμούς για αυξημένες συγκεντρώσεις Cu, το στοιχείο θεωρείται πολύ τοξικό. Τιμές που υπερβαίνουν τα 100 ppm θεωρούνται υπεύθυνες για δημιουργία φυτοτοξικότητας.

Όμως με εξαίρεση τις 3 μεμονωμένες τιμές καμία άλλη τιμή Cu στα εδάφη της περιοχής δεν υπερβαίνει τα 100 ppm. Επίσης καμία άλλη τιμή Cu δεν είναι <2ppm τα οποία θεωρούνται ως οριακή τιμή για την δημιουργία συμπτωμάτων ανεπάρκειας Cu.

Δεν προβληματίζει ως προς την επιβάρυνση των υπογείων υδάτων, λόγω των υψηλών θεσπισμένων ορίων του στοιχείου στα πόσιμα νερά.

Τα φύλλα και οι  ταινίες χαλκού θεωρούνται από τα καλύτερα υλικά για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, με βασικότερη εφαρμογή την επικάλυψη στεγών και εξωτερικών επιφανειών κτιρίων αλλά και την κατασκευή υδρορροών, προσφέροντας άριστη αισθητική εμφάνιση σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον.

Επίσης χρησιμοποιείται  σε πόμολα θυρών, φίλτρα κλιματιστικών -ιδίως σε νοσοκομεία- και βιοστατικές ίνες χάλκινες στέγες, σε κτίρια και εκκλησίες. Ο χαλκός είναι το ιδανικό υλικό για τους σωλήνες, στα υδραυλικά,  στην θέρμανση, στο φυσικό αέριο και την πυρασφάλεια.

Σχεδόν όλη η παραγωγή του Χαλκού, χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές εφαρμογές.

Ο Χαλκός  βρίσκεται σε καλώδια κάθε τύπου: τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών. Σε καλωδιώσεις οικιακού και βιομηχανικού τύπου, αλλά και στο εσωτερικό συσκευών αλλά και σε καλωδιώσεις οχημάτων και μεταφορικών μέσων.

Στην Πληροφορική, είναι απαραίτητος στις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, στα microchips και στους επεξεργαστές των «έξυπνων» συσκευών. Σε smartphones, tablets, υπολογιστές, ακόμα και στη smart TV.

Ένα microchip 2Χ2 εκ. περιέχει περισσότερα από 100 χλμ. καλωδιώσεων εξαιρετικά μικρού πάχους, φτιαγμένες από χαλκό! Ο Χαλκός επίσης αξιοποιείται, για την κατασκευή λεπτών και ευαίσθητων οργάνων υψηλής τεχνολογίας.

Στην Ιατρική επειδή, είναι «βιοστατικός», δηλαδή οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να επιζήσουν και να αναπαραχθούν στην επιφάνειά του, αξιοποιείται σε μια σειρά από σημαντικές ιατρικές εφαρμογές.

Στις Τέχνες, χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για διάφορα είδη τέχνης, τη διακόσμηση και την κοσμηματική, είτε στην καθαρή μορφή του, είτε σε κράμα, προπάντων σε μπρούτζο. Επίσης ο Χαλκός (Cu) είναι το πιο συνηθισμένο υλικό στα κέρματα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

 

Χάρτης Χαλκού ΠΔΜ