16. Κάλιο (K2O)

16. Κάλιο (K2O)

Το Κάλιο K είναι ένα στοιχείο απαραίτητο για τους φυτικούς οργανισμούς, δεδομένου ότι συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διεργασίες.

Η συνολική περιεκτικότητα του εδάφους είναι της τάξης το 1-2%, αλλά εύφορα εδάφη περιέχουν 1-3% και συχνά περισσότερο ολικό Κ.

Από την κατανομή του K στα εδάφη της περιοχής παρατηρείται, ότι η συγκέντρωση του K, υπολογισθείσα ως K2O, κυμαίνεται από 0,1-3,61% ή σε ισοδύναμη συγκέντρωση K κυμαίνεται από 0,08-3%.

Από το σύνολο του πληθυσμού, ποσοστό 25% παρουσιάζει πολύ χαμηλές τιμές, ώστε τα εδάφη αυτά να χαρακτηρίζονται φτωχά σε K.

Το οξείδιο του καλίου χρησιμοποιείται στη γεωργία ως λίπασμα, στις οικοδομές για τσιμέντο και στη χημική βιομηχανία για την παραγωγή άλλων ενώσεων καλίου.

Επίσης χρησιμοποιείται στους τομείς της διαμόρφωσης μειγμάτων, της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας όπως και για την κατασκευή χημικών προϊόντων, πλαστικών προϊόντων και ορυκτών προϊόντων (π.χ. γύψος, τσιμέντο).

Επίσης χρησιμοποιείται  στα απορρυπαντικά πλυσίματος / πλυντηρίων, για τη φροντίδα αυτοκινήτων, στα χρώματα και στα επιχρίσματα ή συγκολλητικά, στα αρώματα και στα αποσμητικά χώρου.

Επίσης για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε κλειστά συστήματα με ελάχιστη απελευθέρωση, όπως ψυκτικά υγρά σε ψυγεία, ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες με βάση το πετρέλαιο.

Το οξείδιο του καλίου δίνεται για εξωτερική χρήση σε ανθεκτικά υλικά με χαμηλό ποσοστό απελευθέρωσης για παράδειγμα, οικοδομικά υλικά και την κατασκευή από μέταλλο, ξύλο και πλαστικό.

Στο εσωτερικό, θα χρησιμοποιηθεί σε ανθεκτικά υλικά με χαμηλό ποσοστό απελευθέρωσης όπως έπιπλα, παιχνίδια, δομικά υλικά, κουρτίνες, υποδήματα.

Αυτή η ουσία μπορεί να βρεθεί σε προϊόντα που βασίζονται σε υλικό από πέτρα, γύψο, τσιμέντο, γυαλί ή κεραμικό (για παράδειγμα, πιάτα, κατσαρόλες / τηγάνια, δοχεία αποθήκευσης τροφίμων, οικοδομικών υλικών και μόνωση).

Είναι μια πηγή θερμικά σταθερή καλίου πολύ αδιάλυτη, κατάλληλο για εφαρμογές σε γυαλί, οπτικά και κεραμικά. Οι ενώσεις οξειδίου δεν οδηγούν σε ηλεκτρισμό.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

Χάρτης Κάλιου ΠΔΜ