Υδάτινοι Πόροι

Υδάτινοι Πόροι

1.Γενική περιγραφή του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας

1.1. Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δομή

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει το δυτικό τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος Μακεδονίας και η συνολική του έκταση είναι 13 624 km2.

Ο πληθυσμός του, με βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991 ήταν 569.684 κάτοικοι και το 2001 ήταν 596.891 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση 4.8% ενώ το 2011 ήταν 282.120 κάτοικοι παρουσιάζοντας μείωση 47.26 %

(ο πληθυσμός του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση, από τον πληθυσμό των νομών του 2001 και σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε νομού στο διαμέρισμα το 1991). (ΕΣΥΕ, 1994) (ΕΣΥΕ, 2002).

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι μία από τις συνοριακές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ειδικότερα των εξωτερικών συνόρων της, κατέχοντας γωνιαία θέση στον εθνικό χώρο καθώς είναι σε άμεση επαφή με δύο χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ.

Η Περιφέρεια αποτελείται από τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομούς) Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας που υποδιαιρούνται σε δεκατρείς Δήμους.

 

 

* Η ανάρτηση έγινε με την καθοδήγηση και τον συντονισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γρηγόρη Γρηγοριάδη, ενώ η συλλογή και η επεξεργασία του υλικού από τον αρμόδιο Δ/ντη κ. Συλλίρη Νικόλαο