Περιφερειακή Επιτροπή

Πρόεδρος: Λύσσανδρος Μεταξάς

 

Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Βόσδου

 

Τακτικά μέλη

 1. Γεώργιος Γεωργίτσης
 2. Λάζαρος Γκερεχτές
 3. Θεοφύλακτος Ζυμπίδης
 4. Ιωάννης Κιοσές
 5. Σωτήριος Βόσδου (Αντιπρόεδρος)
 6. Γεώργιος Χριστοφορίδης

Aναπληρωματικά μέλη

 1. Όλγα Τράσια
 2. Ιωάννης Παναγιωτίδης
 3. Ευθαλία Ράνδου
 4. Αναστάσιος Ραφαηλίδης
 5. Στέργιος Κιάνας
 6. Βασιλική Μαλέα

 

Συνημμένα:

Η Απόφαση ορισμού Προέδρου στην Περιφερειακή Επιτροπή 2024 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΥ7ΛΨ-Α49)