Επικοινωνία

Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Γραμματεία (info@pdm.gov.gr)

Τηλέφωνο: 2461052610-11-15

 

Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε με όποια Διεύθυνση, Τμήμα ή υπάλληλο επιθυμείτε μέσω των στοιχείων στον τηλεφωνικό κατάλογο:

Τηλεφωνικός Κατάλογος