Επιτυχημένη Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση “SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024”

Επιτυχημένη Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση “SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024”

Επιτυχημένη Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση “SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024”η  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε μια επιτυχημένη παρουσία στην Διεθνή Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024, που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη από 23 έως και 25 Ιουνίου. Η έκθεση αυτή θεωρείται το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες στον κλάδο των […]

Continue Reading

Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην παραλίμνια περιοχή που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος» της Δ.Κ. Βελβεντού

Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην παραλίμνια περιοχή που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος» της Δ.Κ. Βελβεντού ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, έκτακτου και μερικού, τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην παραλίμνια περιοχή που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος» της Δ.Κ. Βελβεντού της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Βελβεντού, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (pdf)     […]

Continue Reading
Συντήρηση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σερβίων

Κατασκευή εκκενωτή στη δεξαμενή Δ4 αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Βελβεντού και αυτόματου υδραυλικού καθαριστή φερτών

Κατασκευή εκκενωτή στη δεξαμενή Δ4 αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Βελβεντού και αυτόματου υδραυλικού καθαριστή φερτών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΗ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΦΕΡΤΩΝ» Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του […]

Continue Reading
Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην ΠΔΜ

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην ΠΔΜ

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση» Αρ. Διακ. 04/2024 ΕΣΗΔΗΣ 354361   1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 […]

Continue Reading
Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του έργου: «Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου Νομού Καστοριάς»

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του έργου: «Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου Νομού Καστοριάς»

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του έργου: «Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου Νομού Καστοριάς» Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. Οικ. 132858/12.09.2007 του έργου «Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου Νομού Καστοριάς» όπως αυτή ανανεώθηκε με την με Α.Π. οικ. 6665/8.2.2017 (ΑΔΑ: 72ΖΩ4653Π8-ΖΛΕ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί […]

Continue Reading
Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο περιοχής δικαιοδοσίας Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Μελίτης»

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο περιοχής δικαιοδοσίας Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Μελίτης»

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο περιοχής δικαιοδοσίας Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Μελίτης – Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΛΙΤΗΣ», άρδευση αγροτεμαχίων μικτής έκτασης 6.260.000 τ.μ. στη Δ.Ε.Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί […]

Continue Reading
Μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και συνεργείο οχημάτων στην κτηματική περιοχή της ΤΚ Βατερού

Μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και συνεργείο οχημάτων στην κτηματική περιοχή της ΤΚ Βατερού

Μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και συνεργείο οχημάτων στην κτηματική περιοχή της ΤΚ Βατερού Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και συνεργείο οχημάτων, σε τμήμα του υπ’αριθ.281 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Βατερού (έτους 1975), στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ.Βατερού της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης […]

Continue Reading