17. Νάτριο (NaO2)

17. Νάτριο (NaO2)

Το Νάτριο αποτελεί συστατικό πρωτογενών πυριτικών ορυκτών, όπως τα πλαγιόκλαστα, οι αμφίβολοι, πυρόξενοι, ορισμένοι μαρμαρυγίες κ.τ.λ.

Η μέση τιμή του NaO2 στο γήινο φλοιό είναι περίπου 3,4%, ενώ οι περιεκτικότητες NaO2 σε εδάφη παρουσιάζουν ένα εύρος τιμών από 0,03%-5,1% με μέση τιμή 0,84%.

Οι συγκεντρώσεις του NaO2 στα εδάφη της περιοχής κυμαίνονται από 0,1-4,15% με μέση τιμή 1,20% και διάμεση τιμή 1%.

Οι υψηλότερες τιμές, όπως  αναμένεται, παρατηρούνται σε περιοχές, όπου επικρατούν πυριτικής σύστασης πετρώματα (κυρίως γρανίτες και γνεύσιοι), ενώ οι χαμηλότερες εκεί, όπου αφθονούν ασβεστολιθικά πετρώματα.

Η κύρια χρήση του οξειδίου του νατρίου είναι στην κατασκευή γυαλιού.

Χρησιμοποιείται σε κεραμικά και γυαλιά, αν και όχι σε ακατέργαστη μορφή. Γυαλί νατρίου-ασβέστου είναι η πιο κοινή μορφή του παραγόμενου γυαλιού.

Είναι κατάλληλο για την κατασκευή μιας ευρείας γκάμας προϊόντων γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, γυαλιών, μπουκαλιών και αντικειμένων τέχνης.

Το γυαλί νερού πωλείται ως στερεά κομμάτια ή σκόνες ή ως ένα διαυγές, σιροπώδες υγρό. Χρησιμοποιείται ως βολική πηγή νατρίου για πολλά βιομηχανικά προϊόντα ως οικοδόμος σε απορρυπαντικά πλυντηρίων, ως συνδετικό και συγκολλητικό, όπως ένα κροκιδωτικό σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος και σε πολλές άλλες εφαρμογές.

Οι ενώσεις οξειδίου δεν οδηγούν σε ηλεκτρισμό.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

Χάρτης Νατριου ΠΔΜ