19. Ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3)

19. Ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3)

Ο ποσοτικός προσδιορισμός του ενυπάρχοντος στα εδάφη ανθρακικού ασβεστίου και μαγνησίου είναι ένα στοιχείο σημαντικό στην μελέτη των εδαφών, αφού συνεισφέρει στην επίλυση προβλημάτων λίπανσης και βελτίωσης των εδαφών, καθώς και στον ορθότερο προσδιορισμό του ενεργού άνθρακα και των εναλλακτικών ιόντων του εδάφους.

Από την κατανομή του CaCO3 στα εδάφη της περιοχής διαπιστώνεται ένα πολύ μεγάλο εύρος τιμών, από 0-78,92%.

Το 50% του πληθυσμού παρουσιάζει πολύ χαμηλές τιμές (0-1,16%) CaCO3.

Αυτές οι τιμές κατανέμονται στο δυτικό τμήμα της περιοχής, όπου παρατηρούνται και αντίστοιχα χαμηλές τιμές CaO (0.28-4.7%).

Για το ίδιο ποσοστό πληθυσμού, η συγκέντρωση 4,7% CaO ισοδυναμεί με 3,36% συνολικό Ca, ενώ η συγκέντρωση 1,16% CaCO3 ισοδυναμεί με 0,46% Ca, γεγονός, που υποδηλώνει, ότι στην συγκεκριμένη περιοχή ένα μόνο μέρος του συνολικού ασβεστίου απαντά ως CaCO3, ενώ το υπόλοιπο αποτελεί συστατικό πρωτογενών ορυκτών.

Το Ανθρακικό Ασβέστιο χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους χαρτιού είτε ως πληρωτικό υλικό είτε ως υλικό επικάλυψης, σε πολλές μεμβράνες και πλαστικές συσκευασίες, σε εφαρμογές πλαστικών και πολυμερών, στα οικοδομικά υλικά όπως πλακάκια στέγης, στις  μοκέτες και στις πλάκες βινυλίου.

Επίσης χρησιμοποιείται στις κόλλες και τα στεγανωτικά υλικά για μείωση κόστους και ενίσχυση των χαρακτηριστικών τους, στα  χρώματα και τα υλικά επίστρωσης  ως υποκατάστατο άλλων ορυκτών, μεταξύ των οποίων και το ακριβό Διοξείδιο του Τιτανίου.

Μια βασική ικανότητα του ανθρακικού ασβεστίου για τις ανθρώπινες χρήσεις είναι ότι είναι εντελώς αβλαβές και ουδέτερο στον άνθρωπο.

Έτσι χρησιμοποιείται ευρέως στις οδοντόκρεμες για αυξημένη λευκότητα και ελεγχόμενη λείανση, καθώς και για την ικανότητά του να εξουδετερώνει τα οξέα στο στόμα.

Τα φάρμακα χρησιμοποιούν ανθρακικό ασβέστιο το οποίο ελέγχει τη διάλυση του χαπιού στο σώμα και απελευθερώνει ήπια το ενεργό μόριο.

Τέλος το ανθρακικό ασβέστιο είναι μια καλή πηγή ασβεστίου σε εμπλουτισμένα τρόφιμα, όπως οι χυμοί και το γάλα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

Χάρτης Ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) ΠΔΜ