Αναδασμός Σισανίου

Αναδασμός Σισανίου

Η Επιτροπή Αναδασμού Σισανίου

Α ́ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τα παρακάτω:

Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων επί του νέου κτηματικού καθεστώτος αναδασμού, συμφώνα με το άρθρο 13 παρ. 5 Ν.674/77, επέφερε τροποποιήσεις στους κτηματολογικούς πίνακες και το διάγραμμα, οι οποίες διατυπώνονται στο 11ο πρακτικό της και αφορούν στους κτηματίες που αναγράφονται στον παρατιθέμενο πίνακα.

Β’ ΚΑΛΕΙ:

Τους κτηματίες τους οποίους αφορά η τροποποίηση των κτηματολογικών στοιχείων και του διαγράμματος του νέου κτηματικού καθεστώτος, να προσέλθουν στο γραφείο του τοπογραφικού συνεργείου για να λάβουν γνώση των μεταβολών που έγιναν και
εφόσον έχουν αντιρρήσεις, να υποβάλλουν στην Επιτροπή Αναδασμού ένσταση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από σήμερα.

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 10 Νοέμβριου 2022 έως και την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από Ω/10:00 έως Ω/13:00 το Τοπογραφικό Συνεργείο θα βρίσκεται στο σχολείο του Σισανίου αλλά και στο κτίριο της Νομαρχίας (1ος Όροφος, γραφείο 7) για τη διεκπεραίωση των ενστάσεων.

 

Αναδασμός Σισανίου

Σισάνι Βοϊου - Αναδασμός Σισανίου

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε

Κο Διαμαντίδη, Επιβλέποντα Μηχανικό τηλ. 2461351429,

email: g.diamantidis@pdm.gov.gr

Τοπογραφικό Συνεργείο τηλ. 2461351227

 

Συνημμένα:

  • Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους Κτηματίες του Σισανίου (pdf)
  • Ο Πίνακας ιδιοκτητών νέου κτηματικού καθεστώτος αγροκτήματος Σισανίου μετά το 11ο Πρακτικό και μετά τις ενστάσεις (pdf)
pinakas_idioktiton_anadasmos_sisanioy_neo_ktimatiko_kathestos_11_praktiko_meta_tis_enstaseis

 

  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (pdf)
  • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1 (pdf)
  • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 2 (pdf)
  • Ένσταση (pdf)