Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/5-2-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/5-2-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 16/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Δ.Υ.Π.Ρ.Α. Α.Ε.

17/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Δ.Υ.Π.Ρ.Α. Α.Ε.
3.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία

«Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» που φέρει το διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

18/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία

«Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» που φέρει το διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

4.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση για το άνοιγμα ενός άτοκου τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς στο όνομα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

19/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα ενός άτοκου τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς στο όνομα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
5.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας

«ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

20/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας

«ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

6.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση Ψηφίσματος περί της κατάθεσης νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας , για την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις

21/2024 Αναβολή
7.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση Ψηφίσματος περί της κατάθεσης νομοσχεδίου του Υπουργείου, Παιδείας Αθλητισμού και Θρησκευμάτων με τίτλο

«Ελεύθερο Πανεπιστήμιο»  

22/2024 Αναβολή
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Κατανομής κονδυλίων  από το ειδικό τέλος δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη του άρθρου 7 του ν. 4533/2018 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας.

23/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Κατανομής κονδυλίων  από το ειδικό τέλος δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη του άρθρου 7 του ν. 4533/2018 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας
9.
Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (1η/2024).

24/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΔΜ (1η/2024).
10.
Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η/2024).

25/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η/2024).
11.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  για το Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση της συνολικής σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

26/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση της συνολικής σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
12.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – συνεχιζόμενα έργα έτους 2024 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

27/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το τ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – συνεχιζόμενα έργα έτους 2024 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
13.
Ημερήσιας Διάταξης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Καστοριάς.

28/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Καστοριάς
14.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου:

«Ύδρευση Πόλης Φλώρινας από το Φράγμα της Τριανταφυλλιάς».

29/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: «Ύδρευση Πόλης Φλώρινας από το Φράγμα της Τριανταφυλλιάς».
15.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου:

«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Τ.Κ. Φλαμπούρου – Κολχικής – Τριποτάμου – Αγ. Βαρθολομαίου», 

Προϋπολογισμού δαπάνης  #190.000,00 €#, με το Φ.Π.Α..

30/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης – εκτέλεσης του έργου.
16.
Ημερήσιας Διάταξης

 Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΟΧΕΤΟΙ) ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»,

προϋπολογισμού: 74.237,15 € (με ΦΠΑ).

31/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
17.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου:

«Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου Σταθμού Μηχανημάτων»,

Προϋπολογισμού δαπάνης  #150.000,00 €#, με το Φ.Π.Α. 

32/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης – εκτέλεσης του έργου.
18.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προέδρου στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.

33/2024 Αναβολή
19.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

34/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
20.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Αστική μη κερδοσκοπική   Εταιρεία Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κοζάνης.

35/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Αστική μη κερδοσκοπική   Εταιρεία Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κοζάνης.
21.
Ημερήσιας Διάταξης

Ανάδειξη Νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ωδείου Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

36/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανάδειξη Νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ωδείου Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
22.
Ημερήσιας Διάταξης

 Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, με τον νόμιμο αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του «Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Φλώρινας».

37/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, με τον νόμιμο αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του «Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Φλώρινας».
23.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο Νομικό Πρόσωπο – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», σε συνεργασία με το ΟΚΑΝΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

38/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο Νομικό Πρόσωπο – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», σε συνεργασία με το ΟΚΑΝΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

 

Κοζάνη 9/2/2024

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς