Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/19-09-2023 Συνεδρίαση (Δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/19-09-2023 Συνεδρίαση (Δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 239/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης
2.
Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου

«Ερευνητική Δραστηριότητα και υποστήριξη για την υλοποίηση και λειτουργία του Πιλοτικού Ενεργειακά Θετικού Κτιρίου-Η περίπτωση του Αγροτικού και Κτηνιατρικού Κέντρου ως Βιωματικό Εργαστήριο στη Δυτική Μακεδονία.

240/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου

«Ερευνητική Δραστηριότητα και υποστήριξη για την υλοποίηση και λειτουργία του Πιλοτικού Ενεργειακά Θετικού Κτιρίου-Η περίπτωση του Αγροτικού και Κτηνιατρικού Κέντρου ως Βιωματικό Εργαστήριο στη Δυτική Μακεδονία.

3.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς για το Υποέργο 3 «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού- Λιθιάς από αρχαιολόγο» της Πράξης «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού- Λιθιάς.

241/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς για το Υποέργο 3 «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού- Λιθιάς από αρχαιολόγο» της Πράξης «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού- Λιθιάς.
4.
 Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Συμβάσεων του Έργου με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

242/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση Συμβάσεων του Έργου με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

5.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  της μελέτης:

«Μελέτη για τη Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δικτύου Βυσσινιά – Βιτσίου».

243/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης  της μελέτης:

«Μελέτη για τη Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δικτύου Βυσσινιά – Βιτσίου».

6.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Μόνιμων Μέτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας  για το Έργο:

«ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Κ1, Κ2, Κ3 ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», στο Πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο της ΠΕ Κοζάνης.

244/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Μόνιμων Μέτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας  για το Έργο:

«ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Κ1, Κ2, Κ3 ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», στο Πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο της ΠΕ Κοζάνης.

7.
Ημερήσιας Διάταξης

21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (21η/2023).

245/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (21η/2023).

Κοζάνη 20/09/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/19-09-2023 Συνεδρίαση (Δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας