Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/30-08-2023 Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/30-08-2023 Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού   προηγούμενης συνεδρίασης

 

218/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης
2.       Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 301.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

 

219/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου «ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 301.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Κοζάνη 31/08/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/30-08-2023 Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής ΜακεδονίαςΠίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/30-08-2023 Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής ΜακεδονίαςΠίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/30-08-2023 Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας