Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/05-09-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/05-09-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης  συνεδρίασης 220/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης

2.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«Επιστημονική διερεύνηση των αιτιών της μείωσης πληθυσμών καραβίδας εσωτερικών υδάτων και της έξαρσης του παθογόνου που προκαλεί την πανώλη της καραβίδας, και πρόταση τρόπων διαχείρισης για την αντιμετώπιση του φαινομένου»

Προϋπολογισμός: 61.000,00 €.

221/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«Επιστημονική διερεύνηση των αιτιών της μείωσης πληθυσμών καραβίδας εσωτερικών υδάτων και της έξαρσης του παθογόνου που προκαλεί την πανώλη της καραβίδας, και πρόταση τρόπων διαχείρισης για την αντιμετώπιση του φαινομένου».

3.
Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υπογραφής Κλιματικού Συμβολαίου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμου Κοζάνης, Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ClUbE, ΕΚΕΤΑ, ΔΕΥΑΚ, ΔΙΑΔΥΜΑ για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Αποστολής για τις “100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030”

222/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της υπογραφής Κλιματικού Συμβολαίου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμου Κοζάνης, Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ClUbE, ΕΚΕΤΑ, ΔΕΥΑΚ, ΔΙΑΔΥΜΑ για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Αποστολής για τις “100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030”

4.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου  δημοπράτησης του έργου:

«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Καλή Βρύση – Μονόπυλο».

223/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο  δημοπράτησης του έργου:

« Συντήρηση Οδικού Δικτύου Καλή Βρύση – Μονόπυλο».

5.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και  όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή Στέγης του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορησού»,

προϋπολογισμού 37.200 ευρώ (με ΦΠΑ).

224/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση του σχεδίου και των  όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή Στέγης του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορησού»,

προϋπολογισμού 37.200 ευρώ (με ΦΠΑ).

6.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Προϋπολογισμός: 105.000,00 € με Φ.Π.Α.

225/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση σχεδίου και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Προϋπολογισμός: 105.000,00 € με Φ.Π.Α.

7.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Προϋπολογισμός: 74.683,00 € (με Φ.Π.Α.).

226/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Προϋπολογισμός: 74.683,00 € (με Φ.Π.Α.).

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής των όρων και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης του έργου:

«Εγκατάσταση Ποτιστρών – Δικτύων Ύδρευσης στην Π.Ε. Φλώρινας 2020»

Προϋπολογισμού δαπάνης #29.600,00 €#, με το Φ.Π.Α.

227/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής των όρων και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης του έργου:

«Εγκατάσταση Ποτιστρών – Δικτύων Ύδρευσης στην Π.Ε. Φλώρινας 2020»

Προϋπολογισμού δαπάνης #29.600,00 €#, με το Φ.Π.Α.

9.
Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ».

228/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ».

10.
Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Μελετών που αφορούν την Αποκατάσταση του κτιρίου της πρώην Παιδόπολης «Αγία Όλγα» στη Φλώρινα.

229/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Μελετών που αφορούν την Αποκατάσταση του κτιρίου της πρώην Παιδόπολης «Αγία Όλγα» στη Φλώρινα.

11.

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης αναφορικά με την επάρκεια των αδρανών υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές για το Νομό Φλώρινας.

230/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη των διαδικασιών για τον καθορισμό νέων λατομικών περιοχών, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46, του Ν.4512/2018, προκειμένου ο Περιφερειάρχης ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, να υποβάλλει εισήγηση προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τον καθορισμό νέων λατομικών περιοχών.
12.
Ημερήσιας Διάταξης

20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (20η/2023).

231/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (20η/2023).
13.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Β’ τρίμηνο 2023.

232/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Β’ τρίμηνο 2023.

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ ″ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ″».

233/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ ″ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ″».
15.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου “Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός τάφρων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών ” του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – έργα ΚΑΠ έτους 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

234/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου “Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός τάφρων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών ” του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – έργα ΚΑΠ έτους 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
16.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Κ.Τ.Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ’’ για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

235/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Κ.Τ.Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

17.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκρισης τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου:

«Πυροπροστασία Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης»

Προϋπολογισμός: 374.480,00€ (με  Φ.Π.Α.).

236/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου:

«Πυροπροστασία Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης»

Προϋπολογισμός: 374.480,00€ (με  Φ.Π.Α.).

18.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου:

«Βελτίωση παράλληλων έργων στο αγρόκτημα Μεσιανής»

Προϋπολογισμού: 355.000,00€ (με  Φ.Π.Α.).

237/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου:

«Βελτίωση παράλληλων έργων στο αγρόκτημα Μεσιανής»

Προϋπολογισμού: 355.000,00€ (με  Φ.Π.Α.).

19.
Ημερήσιας Διάταξης

Προσωρινή ανάκληση της υπ’ αριθμ. 200/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΨΧΓ7ΛΨ-0ΜΙ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

238/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την Προσωρινή ανάκληση της υπ’ αριθμ. 200/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΨΧΓ7ΛΨ-0ΜΙ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Κοζάνη 06/09/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου