Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/4-3-2024 Ειδική Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/4-3-2024 Ειδική Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 63/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2.
Ημερήσιας Διάταξης

 Ερώτημα σχετικά με την ΑΝΚΟ Α.Ε. στα πλαίσια της «Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής» στις 4/3/2024.

Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη
3.
Ημερήσιας Διάταξης

Αρνητικές εξελίξεις στα μείζονα αναπτυξιακά έργα και θέματα της Περιφέρειας.

Πώς επηρεάζουν τον Στρατηγικό σας Σχεδιασμό και τι προτίθεται να κάνει ο Περιφερειάρχης;

Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη

4.

Ημερήσιας Διάταξης

Δραματική η κατάσταση των ιδρυμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ερωτάται ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Περιφερειακή Αρχή για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Απαντήθηκε από τον ο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Αναστάσιο Φούντογλου.
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Πώς διασφαλίζεται η λειτουργία των Τηλεθερμάνσεων;

Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη
6. Ημερήσιας Διάταξης

Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Ορυχείων «κλειδώνουν» την απώλεια των Αγροτικών Εκτάσεων υπέρ των Φωτοβολταϊκών.

Τι προτίθεται να κάνει ο Περιφερειάρχης;

Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη
7. Ημερήσιας Διάταξης

Στήριξη του Κλάδου της Γούνας λόγω του εμπάργκο στις εξαγωγές.

Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη

 

Κοζάνη 4/3/2024

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς