Αγωγός ύδρευσης

Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020 8 έργων σύνταξης/υλοποίησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού, συνολικού προϋπολογισμού 0,9 εκ. ευρώ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020 8 έργων σύνταξης/υλοποίησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού, συνολικού προϋπολογισμού 0,9 εκ. ευρώ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 8 έργων που αφορούν στη χρηματοδότηση της σύνταξης/υλοποίησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού, συνολικού προϋπολογισμού 959.810,15 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020.

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiplebarriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Οι τρεις βασικοί στόχοι ενός σχεδίου είναι η ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή, η σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση και η σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.

Αναλυτικά, τα 8 έργα που εντάχθηκαν είναι:

 

  • Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού για τη ΔΕΥΑ Κοζάνης, με δικαιούχο την ΔΕΥΑ Κοζάνης και προϋπολογισμό 296.532,16 ευρώ.
  • Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Σερβίων, με δικαιούχο τον Δήμο Σερβίων και προϋπολογισμό 59.687,42 ευρώ.
  • Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Αμυνταίου, με δικαιούχο τον Δήμο Αμυνταίου και προϋπολογισμό 59.687,42 ευρώ.
  • Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Καστοριάς, με δικαιούχο τον Δήμο Καστοριάς και προϋπολογισμό 201.402,43 ευρώ.
  • Σχέδια ασφάλειας νερού Δήμου Δεσκάτης, με δικαιούχο τον Δήμο Δεσκάτης και προϋπολογισμό 59.687,42 ευρώ.
  • Σχέδια ασφάλειας νερού ΔΕΥΑ Γρεβενών, με δικαιούχο την ΔΕΥΑ Γρεβενών και προϋπολογισμό 59.687,42 ευρώ.
  • Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Νεστορίου, με δικαιούχο τον Δήμο Νεστορίου και προϋπολογισμό 59.687,42 ευρώ.
  • Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Άργους Ορεστικού, με δικαιούχο τον Δήμο Άργους Ορεστικού και προϋπολογισμό 163.438,46 ευρώ.

Τα έργα θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 6 – «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.