Έκδοση Πρόσκλησης ύψους 1 εκ. ευρώ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Έκδοση Πρόσκλησης ύψους 12 εκ. ευρώ για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτιρίων και υποδομών, από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έκδοση Πρόσκλησης ύψους 12 εκ. ευρώ για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτιρίων και υποδομών, από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε Πρόσκληση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ  2021-2027, προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ, η οποία αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτιρίων και υποδομών, με δικαιούχους την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους Δήμους Άργους Ορεστικού, Βοΐου, Γρεβενών, Καστοριάς, Νεστορίου, Σερβίων και Φλώρινας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχο της Πρόσκλησης αποτελεί η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτιρίων και υποδομών και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από δημόσια κτίρια, υποδομές και λειτουργίες και αφορά την χρηματοδότηση 37 εμπροσθοβαρών «μεταφερόμενων» έργων στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν εργασίες και εξοπλισμό υψηλής αποδοτικότητας ή και μηδενικών εκπομπών για την θέρμανση και την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ), θερμομόνωσης (παράθυρα, τοιχοποιία), βιοκλιματικών εφαρμογών που βελτιώνουν την παθητική αποδοτικότητα των κτηρίων (σκίαστρα, πέργκολες, πράσινα δώματα κ.ά.), έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας του κτιρίου και αφορούν κυρίως σε κτίρια εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και σε δημόσια κτίρια της αυτοδιοίκησης στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δημόσια κτίρια.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και την παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα.

Η δράση συνάδει με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που αποτελεί για την Ελλάδα ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα Κλίματος και Ενέργειας.

Οι πόροι τής Πρόσκλησης προέρχονται από συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας, μέσω του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym, Twitter: @eyd_dym, Instagram: @eyd_dym και YouTube:@ESPA_DytikiMakedonia

Έκδοση Πρόσκλησης ύψους 12 εκ. ευρώ για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτιρίων και υποδομών, από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027