Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021 - 2027

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024, στο ξενοδοχείο Παντελίδη στην Πτολεμαΐδα, θα πραγματοποιηθεί η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεωργίου Αμανατίδη.

Όπως ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης, απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών αρχών (Υπουργεία, Επιτελικές Δομές, Αρχές Διαχείρισης, Συντονισμού και Πιστοποίησης του ΕΣΠΑ κ.ά.), των φορέων της αυτοδιοίκησης καθώς και οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και τα μέλη της, μεταξύ άλλων, εξετάζουν την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, τα ζητήματα που την επηρεάζουν και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων και ενημερώνονται για θέματα αξιολόγησης, δημοσιότητας και άλλα τρέχοντα θέματα.

Η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 θα ξεκινήσει τις εργασίες της στις 09:30. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, ενημέρωση για τον προγραμματισμό των Προσκλήσεων, την αξιολόγηση του Προγράμματος, την πορεία των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και τα Έργα Στρατηγικής Σημασίας.

Θα υπάρξουν παρεμβάσεις τής Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων και θα ακολουθήσει συζήτηση και παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Φορέων που αποτελούν τα μέλη τής Επιτροπής Παρακολούθησης. Τέλος, θα γίνει από Δικαιούχους παρουσίαση έργων που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, τις Επιτροπές Παρακολούθησης, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym, Twitter: @eyd_dym, Instagram: @eyd_dym και YouTube:@ESPA_DytikiMakedonia

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027