Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (26-2-2021)

3η συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (26-2-2021)

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (26-2-2021) Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (26-2-2021) Συνεδρίασε την Παρασκευή 26-2-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

» Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (22-1-2021)

2η συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (22-1-2021)

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (22-1-2021) Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (22-1-2021) Συνεδρίασε την Παρασκευή 22-1-2021 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

» Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (14-1-2021)

1η συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (14-1-2021)

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (14-1-2021) Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (14-1-2021) Συνεδρίασε την Παρασκευή 14-1-2021 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

» Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (11-12-2020)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (11-12-2020) Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (11-12-2020) Συνεδρίασε την Παρασκευή 11-12-2020 δια περιφοράς η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

» Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (2-9-2020)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (2-9-2020) Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (2-9-2020) Συνεδρίασε την Τετάρτη 2-9-2020 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

» Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (24-7-2020)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (24-7-2020) Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (24-7-2020) Συνεδρίασε την Παρασκευή 24-7-2020 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

» Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (18-5-2020)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (18-5-2020) Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (18-5-2020) Συνεδρίασε τη Δευτέρα 18 Μαΐου του 2020 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

» Διαβάστε περισσότερα
1 2