Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (22-6-2021)

7η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (22-6-2021)

Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (22-6-2021)

Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (22-6-2021)

Σήμερα Τρίτη 22-6-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Γρηγοριάδης, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 3. Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαβλιάρας, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.
 4. Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν επισκέψεων  σε υπουργεία και φορείς για τις εξελίξεις επί σημαντικών θεμάτων.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.
 5. Διάφορα Θέματα.

 

Στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και ακολούθως το σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας όπως παρουσιάστηκε από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γρηγοριάδη Γρηγόριο, μετά τη διαβούλευση και λαμβάνοντας υπόψη σχόλια και παρατηρήσεις προς την κατεύθυνση της καλύτερης λειτουργίας του οργανισμού.

Παρουσιάστηκαν όλες οι αρμοδιότητες ανά οργανική μονάδα, οι ποσοτικές αλλά και οι ποιοτικές μεταβολές, αναφορικά με τον υφιστάμενο οργανισμό.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης που ακολούθησε κατέλαβε το γεγονός ότι με το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, θα προκύψουν πολλές νέες θέσεις εργασίας σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες όλων των κατηγοριών, που θα καλυφθούν με νέες προσλήψεις αλλά και κινητικότητα.

Στη συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση από τον κ. Γεώργιο Βαβλιάρα, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθώς και ενημέρωση από τον κ. Περιφερειάρχη για τα σημαντικά ζητήματα και τις επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα στους τομείς του Τουρισμού, της Ενέργειας, των Υποδομών και της Αγροτικής Παραγωγής.