Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (22-1-2021)

2η συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (22-1-2021)

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (22-1-2021)

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (22-1-2021)

Συνεδρίασε την Παρασκευή 22-1-2021 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2020
  3. Διάφορα Θέματα

Ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κασαπίδης παρουσίασε τον ετήσιο Απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2020 και στη συνέχεια ακολούθησαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσιάζοντας αναλυτικά, ανά τομέα ευθύνης τους, τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων της αντιπεριφέρειάς τους μέσω παρουσιάσεων.

Ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων παρουσίασε και ο κ. Γρηγοριάδης Γρηγόριος Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

 

 

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (22-1-2021)

Συνεδρίασε την Παρασκευή 22-1-2021 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2020

Διάφορα Θέματα

Ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κασαπίδης παρουσίασε τον ετήσιο Απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2020 και στη συνέχεια ακολούθησαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσιάζοντας αναλυτικά, ανά τομέα ευθύνης τους, τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων της αντιπεριφέρειάς τους μέσω παρουσιάσεων.

Ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων παρουσίασε και ο κ. Γρηγοριάδης Γρηγόριος Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Περί ληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (22-1-2021)

Συνεδρίασε την Παρασκευή 22-1-2021 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2020

Διάφορα Θέματα

Ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κασαπίδης παρουσίασε τον ετήσιο Απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2020 και στη συνέχεια ακολούθησαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσιάζοντας αναλυτικά, ανά τομέα ευθύνης τους, τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων της αντιπεριφέρειάς τους μέσω παρουσιάσεων.

Ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων παρουσίασε και ο κ. Γρηγοριάδης Γρηγόριος Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Για την Π.Ε. Κοζάνης