Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (10-5-2021)

4η συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (10-5-2021)

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (10-5-2021)

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (10-5-2021)

Συνεδρίασε την Δευτέρα 10-5-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Πορεία Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2021.
  3. Προτάσεις Έργων και Δράσεων σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα.
  4. Ολοκλήρωση Προσκλήσεων Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
  5. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών.
  6. Παρουσίαση της πρότασης «White Dragon».
  7. Παρουσίαση Μνημονίων συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με διάφορους φορείς.
  8. Διάφορα Θέματα.

 

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κασαπίδης παρουσίασε σε συνεργασία με τους Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Γρεβενών, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Φλώρινας την πορεία του Τεχνικού Πρόγραμματος και των Προσκλήσεων του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», δίνοντας έμφαση στα μεγάλα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Παρουσιάστηκε σειρά προτάσεων Έργων και Δράσεων σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα, και για πρώτη φορά τα Ετήσια Προγράμματα Προμηθειών ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Σημαντικό μέρος της συνεδρίασης αποτέλεσε η πρόταση «White Dragon» που αφορά  σε προγράμματα και δράσεις με τεχνολογία Υδρογόνου.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα Μνημόνια συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με διάφορους φορείς και τέλος η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού κα Πουταχίδου Όλγα, εισηγήθηκε την Ανέγερση Προτομής του Χρύσανθου Θεοδωρίδη, πόντιου τραγουδοποιού και συνθέτη, κατόπιν πρότασης από τον Πολιτιστικό σύλλογο Οινόης «ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ».

 

 

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (10-5-2021)

Συνεδρίασε την Δευτέρα 10-5-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

Πορεία Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2021.

Προτάσεις Έργων και Δράσεων σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα.

Ολοκλήρωση Προσκλήσεων Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών.

Παρουσίαση της πρότασης «White Dragon».

Παρουσίαση Μνημονίων συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με διάφορους φορείς.

Διάφορα Θέματα.