3η συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (26-2-2021)

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (26-2-2021)

Πρακτικά Εκτελεστικής Επιτροπής

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (26-2-2021)

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (26-2-2021)

Συνεδρίασε την Παρασκευή 26-2-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Παρουσίαση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2021.
  3. Διάφορα Θέματα –  Ενημερώσεις.

 

Ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κασαπίδης, σε συνεργασία με τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες κάθε Περιφερειακής Ενότητας, παρουσίασε αναλυτικά το εμπλουτισμένο με πολλά νέα έργα Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2021 και στη συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση – Παρουσίαση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας, για τα έτη 2021-2027, από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ακολούθησε ενημέρωση και από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γρηγοριάδη Γρηγόριο αναφορικά με τα νέα συστήματα ωρομετρητών που πρόκειται να τοποθετηθούν στα κτίρια της Περιφέρειας στο προσεχές διάστημα.

 

 

 

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (26-2-2021)

Συνεδρίασε την Παρασκευή 26-2-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

Παρουσίαση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2021.

Διάφορα Θέματα –  Ενημερώσεις.

Ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κασαπίδης, σε συνεργασία με τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες κάθε Περιφερειακής Ενότητας, παρουσίασε αναλυτικά το εμπλουτισμένο με πολλά νέα έργα Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2021 και στη συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση – Παρουσίαση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας, για τα έτη 2021-2027, από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ακολούθησε ενημέρωση και από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γρηγοριάδη Γρηγόριο αναφορικά με τα νέα συστήματα ωρομετρητών που πρόκειται να τοποθετηθούν στα κτίρια της Περιφέρειας στο προσεχές διάστημα.

 

Περί ληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (26-2-2021)

 

Συνεδρίασε την Παρασκευή 26-2-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

Παρουσίαση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2021.

Διάφορα Θέματα –  Ενημερώσεις.