Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (17-5-2021)

5η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (17-5-2021)

Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (17-5-2021)

Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (17-5-2021)

Συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 17-5-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση υποβολής  πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ08 του «Αντώνης
  Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το
  αποτύπωμα άνθρακα.
  Εισηγητής: κ.  Βασίλειος Άμπας, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης.
 3. Παρουσίαση της Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού του Εθνικού
  Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής
  Μακεδονίας
  .
  Εισηγήτρια: κα. Καλλιόπη Κυριακίδου, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών
  και Περιβάλλοντος και υπηρεσιακοί παράγοντες.
 4. Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για διάφορα θέματα.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.
 5. Διάφορα Θέματα.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό της Προηγούμενης Συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κασαπίδης έδωσε το λόγο στον κ.  Βασίλειο Άμπα, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης για την παρουσίαση της υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ08 του «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα και τόνισε τη σημαντικότητα του εγχειρήματος καθώς αποτελεί σημαντικό βήμα στο Πρασίνισμα της Περιφέρειας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και σήμα ποιότητας των προϊόντων.

Στη συνέχεια η κα. Καλλιόπη Κυριακίδου, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος, παρουσίασε με υπηρεσιακούς παράγοντες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της οποίας πρόκειται να επιτευχθεί μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και εκσυγχρονισμός μέσω συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης Οδοφωτισμών.

Ακολούθως ο Περιφερειάρχης κ. Γεώργιος Κασαπίδης προχώρησε σε ενημερώσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα και ακολούθησε συζήτηση επ΄ αυτών.

 

Στη συνέχεια η κα. Καλλιόπη Κυριακίδου, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και

Περιβάλλοντος, παρουσίασε με υπηρεσιακούς παράγοντες από τη Διεύθυνση Τεχνικών

Έργων της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Ενεργειακή Αναβάθμιση

Οδοφωτισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Έδρας της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της οποίας πρόκειται να επιτευχθεί μεγάλη εξοικονόμηση

ενέργειας αλλά και εκσυγχρονισμός μέσω συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας τηλεελέγχου

και τηλεδιαχείρισης Οδοφωτισμών.

Ακολούθως ο Περιφερειάρχης κ. Γεώργιος Κασαπίδης προχώρησε σε ενημερώσεις για όλα

τα σημαντικά ζητήματα και ακολούθησε συζήτηση επ΄ αυτών.