8η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (9-9-2021)

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (9-9-2021)

Πρακτικά Εκτελεστικής Επιτροπής

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (9-9-2021)

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (9-9-2021)

Σήμερα Πέμπτη 9-9-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Έγκριση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
    Εισηγήτρια: κα. Παναγιώτα Γκατζαβέλη, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης.
  3. Διάφορα Θέματα.

 

Στη σημερινή συνεδρίαση εφόσον εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, παρουσιάστηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 από την Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διοίκησης κα Παναγιώτα Γκατζαβέλη, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Τόσο η Εκτελεστική Επιτροπή όσο και η Επιτροπή διαβούλευσης ομόφωνα ενέκριναν το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως παρουσιάστηκε.

 

Σήμερα Πέμπτη 9-9-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

Έγκριση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Εισηγήτρια: κα. Παναγιώτα Γκατζαβέλη, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης.

Διάφορα Θέματα.

Στη σημερινή συνεδρίαση εφόσον εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, παρουσιάστηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 από την Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διοίκησης κα Παναγιώτα Γκατζαβέλη, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Τόσο η Εκτελεστική Επιτροπή όσο και η Επιτροπή διαβούλευσης ομόφωνα ενέκριναν το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως παρουσιάστηκε.