Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (27-12-2021)

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (27-12-2021)

Πρακτικά Εκτελεστικής Επιτροπής

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (27-12-2021)

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (27-12-2021)

Σήμερα Δευτέρα 27-12-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
  3. Διάφορα Θέματα.

 

Στη σημερινή συνεδρίαση εφόσον εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, ο κ. Πρόδρομος Ασλανίδης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Κοζάνης παρουσίασε το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ», με το σχέδιο αυτό επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το σχέδιο «ΒΟΡΕΑΣ» για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (27-12-2021)