Απολογισμός 2015

Απολογισμός 2015

Οι εισηγήσεις/εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στην από 31-1-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες παρακάτω: