Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-5-2023), υπ΄αριθμ. «3/2023»

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-5-2023), υπ΄αριθμ. «3/2023»

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-5-2023), υπ΄αριθμ. «3/2023»

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής,

έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 173 και 174 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

2.Την υπ΄ αριθμ. 6405/19-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563 Β΄).

3.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

4.Τον κανονισμό λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Μάιος 2020).

5.Την ανάγκη συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε δια ζώσης συνεδρίαση την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων 2ου ορόφου στη ΖΕΠ.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  Εισηγητής: Γεώργιος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
 3. Συζήτηση για την αξιολόγηση δημόσιων συγκοινωνιακών επιβατικών αναγκών στην Δυτική Μακεδονία με την ομάδα έρευνας του ΑΠΘ.
  Εισηγήτρια: Καλλιόπη Κυριακίδου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
 4. Διάφορα Θέματα και ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τις εξελίξεις επί σημαντικών θεμάτων.
  Εισηγητής: Γεώργιος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστικής Επιτροπής

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Πίνακας αποδεκτών:

 

 1. Φωλίνας Αθανάσιος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών
 2. Κοζατσάνη Δέσποινα, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς
 3. Δαδαμόγια Αικατερίνη, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης
 4. Βόσδου Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας
 5. Μακρυγιάννης Μενέλαος, Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού
 6. Μαργαρίτης Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας
 7. Τσιούμαρης Γρηγόριος, Αντιπεριφερειάρχης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 8. Μάνος Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών
 9. Χατζηζήσης Λάμπρος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
 10. Ντιό Ευφροσύνη, Αντιπεριφερειάρχης Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας.
 11. Κιάνας Στέργιος, Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας.
 12. Βαβλιάρα Γεώργιο, Αντιπεριφερειάρχη Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Απασχόλησης.
 13. Καλλιόπη Κυριακίδου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
 14. Γκατζαβέλη Παναγιώτα, Περιφερειακή σύμβουλος
 15. Λυσσαρίδης Νικόλαος, Περιφερειακός σύμβουλος
 16. Πουταχίδου Όλγα, Περιφερειακή σύμβουλος
 17. Τοπαλίδης Ηλίας, Περιφερειακός σύμβουλος
 18. Κιοσές Ιωάννης, Περιφερειακός σύμβουλος
 19. Άμπας Βασίλειος, Περιφερειακός σύμβουλος
 20. Σαββόπουλος Δημήτριος, Περιφερειακός σύμβουλος
 21. Γιάτσιος Ιωάννης, Περιφερειακός σύμβουλος