Διοικητήριο ΠΕ Καστοριάς

Πρόσληψη προσωπικού στην ΠΕ Καστοριάς με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσληψη προσωπικού στην ΠΕ Καστοριάς με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού στην ΠΕ Καστοριάς με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ2/2023 οικ.116313/11-07-2023 (ΑΔΑ ΨΖ017ΛΨ-ΡΟ2) Ανακοίνωσή της, ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων και διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της.

Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, του προσωπικού αυτού, έχει ως εξής:

  • Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων), μία (1) θέση.
  • Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  (ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), μία (1) θέση.
  • Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού(ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), μία (1) θέση.
  • Κλάδος ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών), μία (1) θέση.
  • Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), μία (1) θέση.

Σύνολο θέσεων πέντε (5)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 21 Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή  και λήγει στις 31 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα .

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την Πρόσληψη προσωπικού στην ΠΕ Καστοριάς με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΑΔΑ:  ΨΖ017ΛΨ-ΡΟ2 )

Τα ειδικά έντυπα του ΑΣΕΠ που αφορούν την ανακοίνωση μπορείτε να τα δείτε και να τα αποθηκεύσετε από τους παρακάτω συνδέσμους: