Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/26-8-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/26-8-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/26-8-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/26-8-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 113/2022 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2. 1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 71,5 MW και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης), στη θέση ‘Ανεμόδαρτο΄ της Δ.Ε.Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2202712911).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.

114/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
3. 2Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων (4) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 45,955 MW & υποσταθμού διασύνδεσης ΜΤ/ΥΤ (150 KV), στη θέση ‘Ξινό Νερό’, πλησίον Τ.Κ.‘Ξινού Νερού’/Τ.Κ.‘Φανού’, Δ.Ε. Αμυνταίου, Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε.Φλώρινας,  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».  (ΠΕΤ:2106554328).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.

115/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
4.
3Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 100MW, στη θέση ‘ΨΩΡΟΤΟΠΟΣ’, Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2111675324).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GILDA ENERGY I.K.E.

116/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
5. 4Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 60,00 MW στη θέση  “Άσπρη Πέτρα” και των συνοδών του έργων, στην Τ.Κ. Ξινού Νερού, την Τ.Κ. Φανού, και Δ.Κ. Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2205768324).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GREEN REPOWER PHΟTOTOVOLTAIC ΜΟΝΟ-ΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

117/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
6. 5Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Καθαρισμός κλάδων του ρέματος Σουλού εντός του Δήμου Εορδαίας/εφαρμογή του αντιπλημμυρικού master plan ρεμάτων ΠΕ Κοζάνης(κωδ.19,20,21,22,23 & 24)». (ΠΕΤ: 2206785822).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

118/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
7.
6Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Mονάδα παραγωγής σιδηροχρωμίου στις Δ.Ε. Ελλησπόντου και Κοζάνης στο Δήμο Κοζάνης, της Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2111675118).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  ΕΛΛΗΜΕΤ Α.Ε.              

119/2022 Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή του θέματος
8. 7Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος Καισαρειάς – Αιανής με κατασκευή γέφυρας στη θέση ‘Χάντακας’ Δ.Ε. Αιανής και Ελίμειας, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2205774926).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

120/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
9. 8Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

M.Π.Ε. προς τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 91880/5969/04-10-2021 ΑΕΠΟ, του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 340,81 στρ., Δήμου Κοζάνης, ως προς την προσθήκη και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ και προσθήκη χρήσης κομπόστ τύπου Α».

(ΠΕΤ: 1909175018).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

121/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα  θετικά για τη Σ.Μ.Π.Ε.
10.
9O   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις ‘Μεγαλέξανδρος’, ‘Ανεμοδαρμένη’ & ‘Ανεμοδαρμένη ΙΙ’, συν. Ισχύος 100,8 MW & Συνοδά Υποστηρικτικά Έργα’’ στις Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής και Πρεσπών του Δήμου Πρεσπών και στις Δ.Ε. Καστρακίου και Κορεστίων του Δήμου Καστοριάς, της Περ. Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2202713711).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΑΕ          

122/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
11. 10O   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:«Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού  Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ),  ισχύος 18MW στη θέση ‘Βράχος’ της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής, της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2108595923).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ALMARIET ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

123/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
12. 11O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:«Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 85 MWp στη θέση ‘Βλάχας Μνήμα’, στις Τ.Κ. Καπνοχωρίου και Λευκάρων , των Δήμων Κοζάνης και Σερβίων, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2204749028).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: HELIOS INVEST BETA M.I.K.E.

124/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
13.
12O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 150,568 MW (συνένωση τεσσάρων αδειοδοτημένων ΦΣΠΗΕ) στη θέση “ΚΟΥΦΟΠΕ-ΤΡΑ – ΜΑΝΔΡΙΑ” και συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη Δημοτική Ενότητα Ασκίου του Δήμου Βοΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». 

(ΠΕΤ:2206783421).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: NORTH SOLAR A.E.     

125/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
14. 13O   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:«Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 56,012MW (συνένωση δύο αδειοδοτημένων ΦΣΠΗΕ) στη θέση “ΤΣΟΥΚΑΡΙ” και συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη Δημ.Ενότητα Ασκίου του Δήμου Βοΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2206783926).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: NORTH SOLAR A.E.

126/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
15. 14O   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:14. «Φωτοβολταϊκός  Σταθμός ισχύος 48 MW και συνοδά έργα υποδομής στη θέση “ΤΡΑΝΟ Ι ” Δ.Ε.Δημητρίου Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2105527028).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A».

127/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
16.
15O   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:«Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 19MW, στη θέση «ΤΡΑΝΟ ΙΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λιβερών, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2105527127).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΝΟΤΙΑS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A»

128/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
17. 16O   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 19MW και συνοδά έργα υποδομής στη θέση ‘Τρανό ΙΙΙ’ του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης». (ΠΕΤ:2105527226).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A».

129/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη, 1/9/2022

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος