Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-9-2023 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-9-2023 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

66/2023 Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

1.

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 54/2023 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά

2.

1O ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:  ««Εξορυκτική δραστηριότητα – Εξόρυξη φυσικών λίθων, με επιφανειακή εκμετάλλευση λατομικού χώρου εντός ενιαίας έκτασης εμβαδού 12.546,72 τ.μ., αποτελούμενη από Δημοτική έκταση εμβαδού 6485,58 τ.μ. και Δημόσια έκταση εμβαδού 5761,14 τ.μ. στη θέση «Πέρασμα» της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου τουΔήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:

2307980124).

Φορέας του έργου: ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.

55/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου

3.

1Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24MWp στη θέση “ΚΕΔΡΑ” Δ.Ε. Μουρικίου & Βλάστης, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2108602224).

Φορέας του έργου: GREEN VELOCITY 4 I.K.E.

56/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

4.

2Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 30,00 MW, στη θέση “ΧΑΛΚΗ” της Δημ.Ενότητας Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».  (ΠΕΤ: 2212886622).

Φορέας του έργου: DIREEN A.E.

57/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

5.

3O ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταΐκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 80,19 MW στη θέση “Γαύρος – Κελάλη” Τ.Κ.Πολυμύλου, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε.Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».  (ΠΕΤ: 2212878322).

Φορέας του έργου: Wattcrop Hellas MIKE

58/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

6.

4Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 44,00MW στη θέση “Λεύκαρα” Δ.Ε. Σερβίων,Δήμου Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2102483126).

Φορέας του έργου: ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

59/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

7.

5Ο   ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 30MW στη θέση “ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ” της Τ.Κ. Ερμακιάς της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2212877324).

Φορέας του έργου: DIREEN A.E.

60/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

8.

6Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Aιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 17,1 ΜW στη θέση “Κόκκινη Μαγούλα – Τρίκορφο” Τ.Κ. Ερμακιάς Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2211856725).

Φορέας του έργου: ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.

61/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

9.

7Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 25MW, στη θέση «Γρατσάνη», Τ.Κ,. Αρδάσσης & Βλάστης, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2301895625).

Φορέας του έργου: DIREEN A.E.

62/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

10.

8Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 50MW, στη θέση «Λιβάδι», στο Δήμο Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2302899626).

Φορέας του έργου: DIRΕEN A.E.

63/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
11. 9Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 17.1MW στη θέση “ΒΡΑΧΟΣ Ι” των Δ.Ε. Ελλησπόντου & Κοζάνης Δήμου Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ΠΔΜ». (ΠΕΤ: 2211856824).

Φορέας του έργου: ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕ

64/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

12.

10Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,6MW, στη θέση “ΑΓΚΑΘΙ” της Δ.Ε.Ελλησπόντου Δήμου Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ΠΔΜ». (ΠΕΤ: 2205766120).

Φορέας του έργου: I.N.C. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

65/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

13.

11Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 77,24 MW, στη θέση “Μαστός Προσήλιον” της Τ.Κ.Ερμακιάς, της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της ΠΔΜ». (ΠΕΤ: 2303916726).

Φορέας του έργου: Wattcrop Hellas MIKE

66/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

14.

12Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 172,62 MW, στη θέση “Τσιμέντο” της Δ.Κ.Γαλάτειας, Φούφα και Βαρικού, της Δ.Ε. Πτολεμαΐδας,Βαρικού, Μουρικίου του Δήμου Εορδαίας και Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Φλώρινας της ΠΔΜ». (ΠΕΤ:2302905027).

Φορέας του έργου: Wattcrop Hellas MIKE

67/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

15.

13Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 17,1MW στη θέση “ΛΕΥΚΕΣ – ΚΕΡΑΣΙΑ” των Δημοτικών Ενοτήτων Βέροιας & Ελλησπόντου των Δήμων Βέροιας & Κοζάνης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας & Κοζάνης, των Περιφερειών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2211856923).

Φορέας του έργου: ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.

68/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

16.

14Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 30 MW στη θέση ‘ΤΡΟΧΑΛΟ’ της Τ.Κ. Οινόης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2303915827).

Φορέας του έργου: DIREEN A.E.

69/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

17.

15Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 206,2MW με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, στη θέση “1Α ΧΕΡΣΟΛΕΙΒΑΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΒΕΡΩΝ” του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2303920611).

Φορέας του έργου: RENEWABLE ENERGY STORAGE KOZANI Μ.Α.Ε.

70/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

18.

16Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) Ισχύος 200 ΜW και Χωρητικότητας 800 ΜWh με την χρήση συσσωρευτών στο αγρ.325Α Ανατολικού της Τ.Κ.Ανατολικού, της Δ.Ε.Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2303930123).

Φορέας του έργου: Wattcrop Hellas MIKE

71/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

19.

17Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 48MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 48ΜW στη θέση «Χατζηδένα», εντός των Δ.Ε. Βερμίου, Αγίας Παρασκευής και Νάουσας, των Δ. Εορδαίας & Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, των Π.Ε. Κοζάνης & Ημαθίας των Περ. Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακε-δονίας». (ΠΕΤ:2202726523).

Φορέας του έργου: RENEX Αιολική Βερμίου 1 Μ.Ι.Κ.Ε.

72/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

20.

18Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18MW, στη θέση ‘ΣΟΥΒΛΙΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ’ της Δημοτικής Ενότητας Βλάστης, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2302900325).

Φορέας του έργου: REN VALOREM HELLAS ΕΠΕ

73/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

21.

19Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 30MW στη θέση ‘ΠΥΡΓΟΙ’ Δ.Ε. Βερμίου, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2305952323).

Φορέας του έργου: DAMCO ENERGY SA

74/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

22.

20Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 28,8MW και τα συνοδά έργα, στη θέση “Σταυροδρόμι” των Δ.Ε.Βλάστης και Μουρικίου, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, ΠΔΜ». (ΠΕΤ: 2306960127).

Φορέας του έργου: GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.

75/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

23.

21Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 113,632 MW και συνοδά έργα, στις θέσεις ‘ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ 2’, ‘ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΡΕΜΑ 1’, ‘ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΡΕΜΑ 2’, ‘ΚΟΚΚΑ’, ‘ΣΩΚΡΑΤΗ’ και ‘ΚΑΣΤΑΝΙΑ’ των Δημοτικών Ενοτήτων Σερβίων και Σαρανταπόρου, των Δήμων Σερβίων και Ελασσόνας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Λάρισας στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας». (ΠΕΤ: 2301894826).

Φορέας του έργου: SAISON SOLAIRE ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

76/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

24.

22Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 5MW σε εξαντλημένες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις στη θέση «ΒΕΥΗ 1», Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:22010842718).

Φορέας του έργου: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.

77/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

25.

23Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2MW σε εξαντλημένες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις στη θέση «AΧΛΑΔΑ 3», Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΤ:2210842817).

Φορέας του έργου: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.

78/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

26.

24Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22MW, στη θέση ‘ΖΑΚΑ’ των Δημοτικών Ενοτήτων Αμυνταίου, Βεγορίτιδας και Μελίτης, των Δήμων Α-μυνταίου, Έδεσσας και Φλώρινας, αντίστοιχα, των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας, Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2304938620).

Φορέας του έργου: GREEKSTREAM ENERGY A.E.

79/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

27.

25Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16,8 MW στη θέση “ΠΥΡΓΟΣ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ” Δ.Ε.Κλεισούρας, Δήμου Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2302915026).

Φορέας του έργου: ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Μ.Α.Ε.

80/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

28.

26Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα παραγωγής προϊόντων ασβέστου, που βρίσκεται στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Αμυνταίου – Αγίου Παντελεήμονα, στο Δήμο Αμυνταίου Φλώρινας». (ΠΕΤ:2211867425).

Φορέας του έργου: INVENTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-ΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

81/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

29.

27Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Κέλλης – Αγίου Αθανασίου Π.Ε. Φλώρινας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2303930529).

Φορέας του έργου: Δήμος Αμυνταίου

82/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

30.

28Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή   κτηνοτροφικής μονάδας (χοιροτροφείο) δυναμικότητας 350 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης στη θέση ‘Βρωμονέρι’, στο υπ.αριθ. 764 αγροτεμάχιο του Αναδασμού Σερβίων, στην εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Σερβίων του Δήμου Σερβίων της Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2306960523).

Φορέας του έργου: ΦΑΡΜΑ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Ο.Ε.

83/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

31.

29Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας – Πελεκάνου Νομού Κοζάνης». (ΠΕΤ: 2304931427).

Φορέας του έργου: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

84/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη 12/9/2023

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-9-2023 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας