Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/14-12-2023 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/14-12-2023 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

A/A Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

1

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 85/2023 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά

2

1O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09).

86/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου

3

2O ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05).

87/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου

4

3Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08).

88/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα  θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου

5

4O ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της αναδιαμορφωμένης πρότασης 6ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

89/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου

6

5Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Έργο αντλησιοταμίευσης στο ορυχείο Καρδιάς». (ΠΕΤ: 2307971511).

Φορέας του έργου: ΔΕΗ Α.Ε.

90/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία  για τη Μ.Π.Ε. του έργου

7

6Ο   ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 23,99958MW στη θέση “Γαλιάνα” της Δ.Ε.Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».  (ΠΕΤ: 2310008327).

Φορέας του έργου: ΗΛΙΑΚΗ ΓΑΛΙΑΝΑΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

91/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

8

7Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 187,5 MW στη θέση “Βράχος, Ταφότοπος, Βραχάκι, Ύψωμα, Μαγούλα, Κορυφή και Καλύβια Κατσαρού” των Δ.Ε.Ελλησπόντου και Κοζάνης, της Δ.Ε.Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε.Κοζανης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και της Δ.Ε. Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε.Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».  (ΠΕΤ: 2308987821).

Φορέας του έργου: HELLENIQ RENEWEBLES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

92/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

9

8Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50MWp στη θέση “Προζύμι” των Τ.Κ.Κομνηνών και Μεσοβούνου, της Δημοτικής Ενότητας Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2310007121).

Φορέας του έργου: ECOENER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

93/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

10

9Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 148,44MW στη θέση ‘Κουρκουτέϊκα’ των Δημοτικών Ενοτήτων Βλάστης, Δημ.Υψηλάντη των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ΠΔΜ».  (ΠΕΤ:2310003625).

Φορέας του έργου: ΣΟΛΑΡΠΠΡΟΤΖΕΚΤ ΣΤΑΑΤ ΒΑΣΤ ΙΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

94/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

11

10Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 19MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης & απορρόφησης 18,75 MW, στη θέση ¨Κλίμα” της Δ.Ε.Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών, στην Π.Ε.Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2308986724).

Φορέας του έργου: PLAINSOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

95/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

12

11Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 100,3MW στη θέση ‘Ανεμοδαρμένη των Δημοτικών Ενοτήτων Καστρακίου, Κορεστίων, Κρυσταλλοπηγής, των Δήμων Καστοριάς, Πρεσπών Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς, Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2307978326).

Φορέας του έργου: ΒΥΣΙΜΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

96/2023 Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή του θέματος

13

12Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) Ισχύος 144ΜWp στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΥΡΙΚΙ – ΜΑΝΙΑΚΙ – ΛΟΦΟΣ – ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣ – ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΑΚΚΟΣ – ΠΕΡΑΣΜΑ – ΒΛΑΧΟΒΑΣ», Δ.Ε.Βερμίου & Φιλώτα, Δήμων Εορδαίας & Αμυνταίου, Π.Ε.Κοζάνης & Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2307978920).

Φορέας του έργου: ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

97/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

14

13Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Kατασκευή και λειτουργία τριών Α.Σ.Π.Η.Ε. συνολικής ισχύος 100,05 MW στις θέσεις ‘Πετροβούνι’, ‘Aγνάντι’ και ‘Ξοφλημένη’ των Δήμων Φλώρινας και Καστοριάς, των Π.Ε. Φλώρινας και Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2302912916).

Φορέας του έργου: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ Μ.Ι.Κ.Ε.

98/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

15

14Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Mικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,92ΜW στη θέση “Σκλήθρο” του Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2307983524).

Φορέας του έργου: ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ

99/2023 Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή του θέματος

16

15Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Mικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,244ΜW στη θέση ‘Παλαιό γεφύρι δροσοπηγής’ της Δ.Ε. Περάσματος του Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».  (ΠΕΤ: 2212876425).

Φορέας του έργου : ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ Ι.Κ.Ε.

100/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη 18/12/2023

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/14-12-2023 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας