Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-4-2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-4-2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

A/A Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. 1Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Αντιπροέδρου.

1/2024 Η Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα  ως αντιπρόεδρο την κ.Αικατερίνη Δαδαμόγια.
2. 2Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για το Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης της ιαματικής πηγής στη θέση «Μπάνια» του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε.Φλώρινας.

2/2024 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά   για τη Μ.Π.Ε. του έργου
3. 3Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ 2020 – 2030).

3/2024 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία  θετικά   για τη Μ.Π.Ε. του έργου
4. 4Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:

«Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης ‘Φίλιππος’». (ΠΕΤ:2308992714).

Φορέας του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

4/2024 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
5. 5Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:

«Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς ‘Αριστοτέλης’». (ΠΕΤ:2308987912).

Φορέας του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

5/2024 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
6. 6Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:

«Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (μινκ) δυναμικότητας 25.000 ενήλικων ζώων – Μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων και παραγωγών προϊόντων, στη θέση “Ρ.Αρβανίτη – Βλάχα (ή “Παλαιοχώρι”) στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ.Γαλατινής, του Δήμου Βοΐου, της Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».  (ΠΕΤ: 2310010422).

Φορέας του έργου: Μάντζιαρης ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

6/2024 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. ου έργου
7. 7Ο   ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:

«Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών, σε χώρο συνολικής έκτασης 271.644,33 τ.μ., στη θέση «Μεγάλη μύτη», του Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα, Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας, Π.Ε.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΤ:1907150013).

Φορέας του έργου: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Α.Ε.

7/2024 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
8. 8Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:

«Εξορυκτική δραστηριότητα – Εξόρυξη μαρμάρων με επιφανειακή εκμετάλλευση, Δημοτικού λατομικού χώρου, εμβαδού 39.300,48 τ.μ., στη θέση «Τρίτη Λάκκα – Ζωοδόχος Πηγή» της Τ.Κ. Πολυμύλου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2401006727).

Φορέας του έργου: ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ  Α.Ε.

8/2024 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη 12/4/2024

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Πολυτίμη Φαρμάκη

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-4-2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας