Πρόσκληση στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-4-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:presence.gov.gr) (9-4-2024).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/10, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την υπ’αριθ.46/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 609Ω7ΛΨ-ΜΩ6).
 3. Την υπ’αριθ.47/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΗΠΚ7ΛΨ-ΥΙΥ).
 4. Την υπ’αριθ.42087/18-3-2020 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: 6ΓΗΙ7ΛΨ-ΠΨΖ).
 5. Την υπ’αριθ.12179/11-3-2024 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
 6. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. Κωνσταντίνο Βύζα
 2. Νικόλαο Λυσσαρίδη
 3. Πασχάλη Χαρούμενο
 4. Λύσσανδρο Μεταξά
 5. Ιωάννη Κιοσέ
 6. Ιωάννη Τσακνάκη
 7. Χρήστο Μπαρδάκα
 8. Κωνσταντίνο Παλάσκα
 9. Αικατερίνη Δαδαμόγια
 10. Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου

στην συνεδρίαση της Επιτροπής (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:presence.gov.gr),  την Τρίτη 9/4/2024 και ώρα 10:30, στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  (Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη, 2ος όροφος), με θέματα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου.
 2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για το Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης της ιαματικής πηγής στη θέση «Μπά-νια» του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε.Φλώρινας.
  Εισηγήτρια: κ. Μαρκέλλα Βοσκοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ 2020 – 2030).
  Εισηγήτρια: κ. Καλλιόπη Αδαμίδου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του τμήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (έδρα).
 4. Μ.Π.Ε. του έργου: «Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης ‘Φίλιππος’». (ΠΕΤ: 2308992714).
  Φορέας του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Εισηγήτρια: κ. Καλλιόπη Αδαμίδου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του τμήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (έδρα).
 5. Μ.Π.Ε. του έργου: «Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς ‘Αριστοτέλης’». (ΠΕΤ: 2308987912).
  Φορέας του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Αμπαρτζάκη, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Καστοριάς.
 6. Μ. Π.Ε. του έργου: «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (μινκ) δυναμικότητας 25.000 ενήλικων ζώων – Μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων και παραγωγών προϊόντων, στη θέση “Ρ.Αρβανίτη – Βλάχα (ή “Παλαιοχώρι”) στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ.Γαλατινής, του Δήμου Βοΐου, της Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2310010422).
  Φορέας του έργου: Μάντζιαρης ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
  Εισηγήτρια: κ. Καλλιόπη Αδαμίδου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του τμήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (έδρα).
 7. Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών, σε χώρο συνολικής έκτασης 271.644,33 τ.μ., στη θέση «Μεγάλη μύτη», του Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα, Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας, Π.Ε.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 1907150013).
  Φορέας του έργου: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Α.Ε.
  Εισηγητής: κ. Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 8. Μ.Π.Ε. του έργου: «Εξορυκτική δραστηριότητα – Εξόρυξη μαρμάρων με επιφανειακή εκμετάλλευση, Δημοτικού λατομικού χώρου, εμβαδού 39.300,48 τ.μ., στη θέση «Τρίτη Λάκκα – Ζωοδόχος Πηγή» της Τ.Κ. Πολυμύλου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2401006727).
  Φορέας του έργου: ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ  Α.Ε.
  Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραδήμας, υπάλληλος του τμήματος Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

Σημ. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν  εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής τους στο τηλ. 2461 351552.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

 

Πολυτίμη Φαρμάκη

 

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-4-2024)