Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/30-11-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/30-11-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/30-11-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 142/2022 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2.
1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 15,25MW στη θέση «Παλιοπύλωρο Ποντινής» Δ.Ε. Βεντζίου, Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2208815726).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: IB VOGT GREECE 5 Μ.Ι.Κ.Ε.

143/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
3. 2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Λειτουργία μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στο υπ’ αριθ. 509α αγρ. της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ.Μυρσίνης, Δήμου Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2206795029).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

144/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
4. 3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 2,38 MW στη θέση ‘Αλεβίτσα’ Τ.Κ. Νεστορίου, Δήμου Νεστορίου, Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2207804325).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΑΕΝΑΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

145/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
5.
4Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. αρ. 15 στη διασταύρωση Δισπηλιού Καστοριάς, στην Τ.Κ. Δισπηλιού, Δ.Ε. Μακεδνών, Δήμου Καστοριάς, Π.Ε. Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2210844425).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα).

146/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
6. 5Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 63MW και συνοδά έργα υποδομής στη θέση “Γελαδόστρωμα” κοινότητας Σκοπού, της Δ.Ε.Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, Π.Ε.Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2206792729)

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΦΕΝΣΟΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

147/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
7. 6Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΑΜΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 108MW με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης – 60MW Φωτοβολταϊκά στη θέση ‘Γυμνό’ και Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 33/400KV στη θέση ‘Στέργες’, στους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». 

(ΠΕΤ: 2207813029).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: DIREEN A.E.

148/2022 Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα αρνητικά την αναβολή του θέματος
8.
7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 50MW και κατασκευή Υ/Σ στη θέση “ΚΛΕΙΔΙ”, των Δημοτικών Ενοτήτων Αμυνταίου και Μελίτης, Δήμων Αμυνταίου και Φλώρινας, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ:2203743717).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΕΙΔΙ ΜΑΕ

149/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
9. 8Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκό 60 MW) με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 108 MW με χρήση συσσωρευτών στη θέση ‘ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΑΚΚΟΣ’ στους Δήμους Φλώρινας & Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2209831425).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: DIREEN A.E

150/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα  αρνητικά για τη  Μ.Π.Ε. του έργου
10. 9O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. αρ. 2 στη διασταύρωση Μελίτης Φλώρινας».

(ΠΕΤ: 2209830427).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα).

151/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
11.
10O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα παραγωγής μεταλλουργικού πυριτίου (MG-Si) στις Δ.Ε. Ελλησπόντου και Κοζάνης στο Δήμο Κοζάνης».

(ΠΕΤ: 2204750117).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΛΛΗΜΕΤ – Ελληνικά Μεταλλεία Α.Ε

152/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
12. 11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σ.Π.Ε. του έργου: «Πολεοδομική επέκταση πόλης Πτολεμαΐδας στις περιοχές 3,5,7».

153/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα θετικά  για τη Σ.Π.Ε. του έργου
13. 12O   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας εγκατεστημένης ισχύος 999KW που πρόκειται να εγκατασταθεί στα υπ΄αριθ.1605, 1607, 1668, 1669, 1670, αγροτεμάχια Διανομής έτους 1961, συνολικής έκτασης 17.525,00m2, στην Τ.Κ. Καπνοχωρίου του Δήμου Κοζάνης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2209832423).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: MAK ENERGY IKE

154/2022 Το θέμα πήρε αναβολή
14. 13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σ.Π.Ε. του έργου: «Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο πρώην στρατοπέδου “Καπετάν Φουφά” Πτολεμαΐδας».

155/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα θετικά  για τη Σ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη, 7/12/2022

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος