Διοικητήριο ΖΕΠ

Έγκριση σημαντικών δράσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στη 18η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έγκριση σημαντικών δράσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στη 18η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τρεις σημαντικές δράσεις που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση νέων προοπτικών, καθώς θα ενισχυθούν διάφορες κοινωνικές ομάδες και οι τοπικές οικονομίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκαν με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 20/7/2020.

Οι δράσεις αφορούν:

 

  • Στη σύναψη συνεργασίας με το Σωματείο Διάζωμα για την αξιοποίηση των Ο.Χ.Ε. Λιμνών.
  • Στην υποβολή, ως πρότασης, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
  • Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης, για την εκτέλεση του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ».

Ο κ. Κασαπίδης αναφερόμενος στις ανωτέρω δράσεις υπογράμμισε ότι:

  • Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός Ο.Χ.Ε. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την Περιφέρεια, διασυνδέοντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά με τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
  • Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων ανοίγει το δρόμο για την ενεργειακή αναβάθμιση του Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων, προσθέτοντας ότι, τέτοιες δράσεις, για όλους τους ΤΟΕΒ της Περιφέρειας μας, αποτελούν υψηλή προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής.
  • Η στερέωση – αποκατάσταση του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτυρας, καθώς και παρόμοιες δράσεις, συμβάλλουν στην ανάδειξη  και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, κάτι που η Περιφερειακή Αρχή επιδιώκει σε όλο το φάσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών της.

 

Ο κ. Κασαπίδης τόνισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα αγκαλιάζει δράσεις που εκτιμά πως είναι στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και με οφέλη πολλαπλάσια για την κάθε περιοχή ξεχωριστά  και εν τέλει για όλη την Περιφέρειά μας.