Απολογισμός 2022

Εκθέσεις Απολογισμού

Απολογισμός 2022 ΠΔΜ

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2022

Ο απολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 2022 βρίσκεται εδώ (αρχείο zip)