Συνεδρίασε η 4η Εδαφική Επιτροπή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Π.Δ.Α.Μ.) 2021-2027 - Επιδίωξη της Περιφέρειας Δ.Μ. η επιτάχυνση του Προγράμματος

Συνεδρίασε η 4η Εδαφική Επιτροπή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Π.Δ.Α.Μ.) 2021-2027

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνεδρίασε η 4η Εδαφική Επιτροπή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Π.Δ.Α.Μ.) 2021-2027 – Επιδίωξη της Περιφέρειας Δ.Μ. η επιτάχυνση του Προγράμματος

Η 4η Εδαφική Επιτροπή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Π.Δ.Α.Μ.) 2021-2027 συνεδρίασε υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, σήμερα Παρασκευή 4 Ιουλίου 2024 στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κοζάνη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε απολογισμός, ενημέρωση, σχεδιασμός, προσδιορισμός και υποβολή δράσεων για το Π.Δ.Α.Μ. 2021-2027.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, επιδίωξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ήταν εξαρχής η επιτάχυνση του Προγράμματος. Παράλληλα, τόνισε:

“Συνεχίζουμε μια εξελικτική διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα μία σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, σε στενή συνεργασία με τον αν. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση και το Διοικητή της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδα Καλλίρη.

Ήδη το αποτέλεσμα της υπερκάλυψης των διαθέσιμων πόρων στις τελευταίες προσκλήσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας καταδεικνύει το ενδιαφέρον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας καθώς και την προοπτική να επιδιώξουμε την αύξηση του προϋπολογισμού αυτών των προσκλήσεων ώστε να ενταχθεί το σύνολο των υποβληθεισών και μη απορριπτέων επενδυτικών προτάσεων.”

Ο κ. Αμανατίδης επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί δίκαιο και μονόδρομο την αναθεώρηση του Προγράμματος στα θέματα που σχετίζονται με αναγκαίες και βασικές υποδομές, ενώ στόχος είναι να απελευθερωθεί και να δοθεί επιπλέον δυναμική στο Πρόγραμμα με την κινητοποίηση περισσότερων δυνάμεων προς όφελος της μετεξέλιξης, της ανάπτυξης και κατ’ επέκταση των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει ενισχυμένη συμμετοχή των Φορέων της περιοχής, συντονισμένα και με καθοριστικό τον ρόλο της Εδαφικής Επιτροπής.

Συνεδρίασε η 4η Εδαφική Επιτροπή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Π.Δ.Α.Μ.) 2021-2027 - Επιδίωξη της Περιφέρειας Δ.Μ. η επιτάχυνση του Προγράμματος

Συνεδρίασε η 4η Εδαφική Επιτροπή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Π.Δ.Α.Μ.) 2021-2027 - Επιδίωξη της Περιφέρειας Δ.Μ. η επιτάχυνση του Προγράμματος

Συνεδρίασε η 4η Εδαφική Επιτροπή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Π.Δ.Α.Μ.) 2021-2027