Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: «Παρασκευαστήριο Σκυροδέματος με συνολική εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ 346,15 HP (259,61 KW) σε ιδιόκτητη έκταση 17.306,77 m2 (αγροτεμάχια με αριθμ. 620, 621, 622, 623) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πεπονιάς, του Δήμου Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης»

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου για την ανανέωση/τροποποίηση της υπ’αριθ.67596/23-9-98 ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Φλώρινας, ισχύος 2*330MWe, στην περιοχή της Κοινότητας Μελίτης Ν. Φλώρινας