Ανακοινώσεις

Κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπής: «Παραλαβής για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας»

Ανακοινώνουμε ότι στις 21/8/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπής:  «  Παραλαβής για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξη […]