Δελτία Τύπου

Ανακοινώσεις

metatakseis-new

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των νέων τμημάτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

Στο πλαίσιο στελέχωσης των νέων τμημάτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση νια τη λειτουργία Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών […]