Συμμετοχή της ΠΔΜ στο Εργαστήριο Καινοτομίας ΥΠΕΣ (18-19/4)

Συμμετοχή της ΠΔΜ στο Εργαστήριο Καινοτομίας ΥΠΕΣ (18-19/4)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συμμετοχή της ΠΔΜ στο Εργαστήριο Καινοτομίας ΥΠΕΣ (18-19/4)

Στο διήμερο Εργαστήριο Καινοτομίας με τίτλο:

«Ενσωμάτωση των εργαλείων των Μαραθωνίων Καινοτομίας στο οικοσύστημα καινοτομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων φορέων για τον σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα»

που διοργάνωσε το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στις 18 και 19 Απριλίου 2024 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, παρευρέθηκε ο Εκτελεστικός Γραμματέας, Γιώργος Τζίτζικας μαζί με στελέχη της Περιφέρειας.

Στόχος του Εργαστηρίου ήταν η συνεργασία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων της δημόσιας διοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της εγχώριας κοινότητας καινοτομίας που έλαβαν μέρος για τη συνδιαμόρφωση ενός «Οδηγού διοργάνωσης και υιοθέτησης Μαραθωνίων Καινοτομίας (hackathons)» ο οποίος σχεδιάζεται να εφαρμοστεί το 2024-2025 στο πλαίσιο έργου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης. Ο Οδηγός θα συμβάλει στην καθιέρωση των μαραθωνίων στον δημόσιο τομέα και ιδίως στην τροφοδότηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Καινοτομίας στο πλαίσιο του ν. 5027/2023.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο οποίος σημείωσε πως το Εργαστήριο Καινοτομίας που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Κρήτη σηματοδοτεί την υλοποίηση του σχεδιασμού του Υπουργείου για την ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων στη δημόσια διοίκηση αλλά και την ανάγκη η καινοτομία να ενσωματωθεί στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων ως αναγκαίος μηχανισμός για τη διαρκή βελτίωση του δημόσιου τομέα και την παροχή καλύτερων και σύγχρονων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.

Στις εργασίες του Εργαστηρίου Καινοτομίας συμμετείχαν η εκπρόσωπος της Περιφέρειας στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών, Αθανασία Λακκίτα, καθώς και ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Δημήτρης Μαυροματίδης.

Συμμετοχή της ΠΔΜ στο Εργαστήριο Καινοτομίας ΥΠΕΣ (18-19/4)

Συμμετοχή της ΠΔΜ στο Εργαστήριο Καινοτομίας ΥΠΕΣ (18-19/4)

Συμμετοχή της ΠΔΜ στο Εργαστήριο Καινοτομίας ΥΠΕΣ (18-19/4).