Υπογραφή σύμβασης από τον Γ. Κασαπίδη για το έργο «Συντήρηση και προστασία φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα»

Υπογραφή σύμβασης από τον Γ. Κασαπίδη για το έργο «Συντήρηση και προστασία φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή σύμβασης από τον Γ. Κασαπίδη για το έργο «Συντήρηση και προστασία φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα»

Στο πλαίσιο της στήριξης και ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και των υποδομών ύδρευσης στη Δυτική Μακεδονία, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, υπέγραψε το προηγούμενο διάστημα σύμβαση έργου για τη «Συντήρηση και προστασία φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα», προϋπολογισμού 185.338,87 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ., ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, καθώς όπως τόνισε:

«Με τις εργασίες συντήρησης και προστασίας των φραγμάτων, θωρακίζεται η ασφάλειά τους, διασφαλίζοντας έτσι την άρδευση και ύδρευση των ανωτέρω περιοχών».

Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί όλες τις ενέργειες και παρεμβάσεις για την ασφάλεια των υποδομών, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για ένα υγιές περιβάλλον που θα στηρίζει τον πολίτη σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.