Υπογραφή συμβάσεων από τον Γ. Κασαπίδη για έργα διαχείρισης λυμάτων Εορδαίας

Υπογραφή συμβάσεων από τον Γ. Κασαπίδη για έργα διαχείρισης λυμάτων Εορδαίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή συμβάσεων από τον Γ. Κασαπίδη για έργα διαχείρισης λυμάτων Εορδαίας

Γ. Κασαπίδης: Με τα συγκεκριμένα έργα δίνεται λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, σε μία περιοχή που παρατηρούνταν εκτεταμένη ρύπανση του εδάφους

Δύο προγραμματικές συμβάσεις ύψους 4.159.645 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης λυμάτων στον Δήμο Εορδαίας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με τους αναδόχους των έργων, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, στο Κοινοτικό κατάστημα του Ανατολικού Εορδαίας.

Στην υπογραφή των συμβάσεων συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια, ο Αντιπεριφερειάρχης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Γρηγόρης Τσιούμαρης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Εορδαίας Νικόλαος Φουρκιώτης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Εορδαίας Δημήτρης Τσεχελίδης, στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμβάσεις είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και αφορούν τα παρακάτω έργα:

  • «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.035.645,16 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στον οικισμό της Πενταβρύσου και του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Πενταβρύσου, Περδίκκα και Ανατολικού προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πτολεμαΐδας. Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου είναι ίσο με 3.125 m. Το εξωτερικό δικτύου αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 8.970m, εκ των οποίων τα 3.682m είναι αγωγοί του δικτύου βαρύτητας και τα 5.288m είναι ο καταθλιπτικός αγωγός. Το έργο περιλαμβάνει επίσης ένα αντλιοστάσιο λυμάτων.

  • «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 2.124.000,00 εκατ. ευρώ.

Στον οικισμό του Ανατολικού τα λύματα παροχετεύονται σε βόθρους ή παρανόμως στο δίκτυο όμβριων υδάτων. Με την παρούσα σύμβαση προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλο τον οικισμό καθώς και η κατασκευή τμήματος κεντρικού αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων. Το τμήμα αυτό του αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων θα συνδεθεί μεταξύ του Ανατολικού και της Πενταβρύσου με το σχεδιασμένο εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών του τέως Δήμου Βερμίου. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν 258 προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων από σκυρόδεμα, από τα οποία τα 11 θα βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισμού.

Και τα δύο έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από Εθνικούς Πόρους και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΕ.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας σε δηλώσεις του, μετά  την υπογραφή των συμβάσεων, σημείωσε πως:

«Με τα συγκεκριμένα έργα δίνεται λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, σε μία περιοχή που παρατηρούνταν εκτεταμένη ρύπανση του εδάφους. Συγχρόνως δίνουμε έμφαση στην υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων, στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας και να διασφαλίσουμε παράλληλα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος».

Η Περιφερειακή Αρχή, πάντα σε συνεργασία με τους Δήμους της Δ. Μακεδονίας και συγχρόνως πιστή στις δεσμεύσεις της, συνεχίζει να υλοποιεί έργα υποδομών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Δυτικομακεδόνων και του περιβάλλοντος.

Υπογραφή συμβάσεων από τον Γ. Κασαπίδη για έργα διαχείρισης λυμάτων Εορδαίας

Υπογραφή συμβάσεων από τον Γ. Κασαπίδη για έργα διαχείρισης λυμάτων Εορδαίας