Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη για το έργο «Εργασίες ανακατασκευής καταστρώματος Υψηλής Γέφυρας Σερβίων»

Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη για το έργο «Εργασίες ανακατασκευής καταστρώματος Υψηλής Γέφυρας Σερβίων»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη για το έργο «Εργασίες ανακατασκευής καταστρώματος Υψηλής Γέφυρας Σερβίων»

Υπογράφηκε την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη και την ανάδοχο εταιρεία, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου,

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ», προϋπολογισμού 285.000 ευρώ.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων» αλλά και του πρόσφατα ολοκληρωθέντος «ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62  ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ» διαπιστώθηκε σημαντική εισροή ομβρίων υδάτων εντός του φορέα της γέφυρας.

Εντός του 2022 έγιναν εργασίες τοποθέτησης σωληνώσεων απορροής των ομβρίων υδάτων από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / ΠΔΜ, καθώς είχαν καταστραφεί ολικά, οι οποίες όμως φαίνεται πως δεν επίλυσαν τελείως το πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως μεγάλη ποσότητα ομβρίων υδάτων διαπερνά τον ασφαλτοτάπητα και διαχέεται επί των επιφανειών σκυροδέματος του φορέα, προκαλώντας διάβρωση του επιφανειακού οπλισμού αλλά και επιβαρύνοντας το σκυρόδεμα.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να στεγανοποιηθεί το οδόστρωμα, τουλάχιστον στο επιβαρυμένο τμήμα μήκους 300m της γέφυρας (βάθρα Μ4, Μ5, Μ6), υλοποιείται το παρόν έργο, το οποίο αφορά τις παρακάτω εργασίες:

  • Υδρομόνωση του προαναφερόμενου τμήματος
  • Διαχείριση των ομβρίων υδάτων
  • Αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα για την περίοδο έως την ολική συντήρηση και ανάταξη της Υψηλής γέφυρας Σερβίων.

Σκοπός των προς υλοποίηση εργασιών είναι η επιπλέον προστασία του συγκεκριμένου τμήματος που έχει ήδη τρωθεί και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασής του.

Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη για το έργο «Εργασίες ανακατασκευής καταστρώματος Υψηλής Γέφυρας Σερβίων»

Γ. Κασαπίδης: Ακόμα μία προσπάθειά μας που στέφεται με επιτυχία για τη διασφάλιση Ευρωπαϊκών πόρων για την Π.Ε. Γρεβενών που κινδύνευαν να χαθούν