Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 28,8MW

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW στη θέση «Αγριοαχλαδιά»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης» της εταιρείας «HELLAS PELLETS-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Αγριοαχλαδιά» της Δ.Κ. Σερβίων της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

I. Στοιχεία του έργου

 1. Ονομασία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3 ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας (μήκους 2,14 Km) και ηλεκτρικής διασύνδεσης».
 2. Θέση του έργου: «Αγριοαχλαδιά» της Δ.Κ. Σερβίων της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, της θέσης της ανεμογεννήτριας, των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου και των κορυφών της πλατείας, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες.
  Πίνακας συντεταγμένων θέσης Α/Γ Πίνακας συντεταγμένων κορυφών πλατείας, εμβαδού 4000 τ.μ.
  α/α X Y
  1 328471 4445075 α/α X Y
  1 328501.53 4445006.67
  Πίνακας συντεταγμένων κορυφών πολυγώνου εγκατάστασης  εμβαδού 62.500 τ.μ. 2 328446.37 4445064.61
  3 328482.59 4445099.09
  4 328537.74 4445041.14
  α/α X Y
  1 328325.51 4445065.94
  2 328531.47 4445207.64
  3 328673.17 4445001.68
  4 328467.21 4444859.98
 3. Φορέας του έργου: «HELLAS PELLETS – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HELLAS PELLETS Α.Ε.».
 4. Υπεύθυνος του έργου: Λεωνίδας Παναγάκος (Νόμιμος εκπρόσωπος), email: info@schellas.gr

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 

 

Τριαντάφυλλος Μπούρτζος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α’ β

Συνημμένα:

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου

«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης»

της εταιρείας «HELLAS PELLETS-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Αγριοαχλαδιά» της Δ.Κ. Σερβίων της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΑΔΑ: 97ΒΒ7ΛΨ-Ι61