Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας στη θέση «Γούρνες-Κορομηλιά»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας στη θέση «Γούρνες-Κορομηλιά»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης», στη θέση «Γούρνες – Κορομηλιά» Τ.Κ. Τριγωνικού – Μεταξά του Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», της εταιρίας «HELLAS PELLETS- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ι. Στοιχεία του έργου

  1. Ονομασία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και  συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης».
  2. Θέση του έργου: «Γούρνες-Κορομηλιά» των ΤΚ Τριγωνικού και ΤΚ Μεταξά του Δήμου Σερβίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
    Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ’87, της θέσης της ανεμογεννήτριας, των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου και της πλατείας, καθώς και ενδεικτικές συντεταγμένες της πολυγωνικής οδού, σύμφωνα τα υποβληθέντα σχέδια, παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.
  3. Φορέας του έργου: «HELLAS PELLETS- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

II. Υπεύθυνος του έργου:

κ. Λεωνίδας Παναγάκος (Νόμιμος εκπρόσωπος), email: info@schellas.gr

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

 

 

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου, με ΑΔΑ: 961Ζ7ΛΨ-22Θ