Συνεδρίαση της Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση στην 1η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας (16-5-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση στην 1η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας (16-5-2024)

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας

έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
  2. Τη με αριθμό 44/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
  3. Τη με αριθμό 45/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
  4. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

Καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας

  1. Αθανάσιος Τάσκας
  2. Λάζαρος Γκερεχτές
  3. Νικόλαος Λυσσαρίδης
  4. Ιωάννης Κιοσές
  5. Στέργιος Κιάνας
  6. Αλέξανδρος Ακριτίδης

σε συνεδρίαση την Πέμπτη 16 Μαϊου 2024 και ώρα 9:30 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, Αίθουσα Συσκέψεων), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας

2: Έγκριση ένταξης νέων έργων και τροποποιήσεις έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 38η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Αμανατίδης.

3: Έγκριση ένταξης νέων έργων και τροποποιήσεις έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021, μετά την 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Αμανατίδης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461 3 51566).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπή Ένταξης

και Απένταξης Έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας

 

Κωνσταντίνος Βύζας